Vážení rodiče,

reagujeme na doporučení KHS Zlín – nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy. Není proto doporučeno v tomto období konat třídní schůzky, velké porady, nadbytečné slučování lidí apod.

Z tohoto důvodu jsme nuceni odvolat třídní schůzku a také „Podzimní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi“.

I přesto je zatím rodičům vstup do MŠ povolen při ranním příchodu. Chceme tak s Vámi komunikovat a předávat si důležité informace o dětech, novým dětem také usnadnit adaptační období. Zároveň Vám také děkujeme za dodržování hygienických opatření v naší MŠ.

Během příštího týdne Vám třídní učitelky předloží ve složkách důležité dokumenty k podpisu (GDPR, Písemná dohoda o docházce dítěte, Seznámení s aktuálním Školním řádem a Souhlas s výběrem financí na školní akce I. pololetí). Prosíme o prostudování těchto dokumentů, následný podpis a vrácení zpět do MŠ.

Pokud máte dotazy nebo chcete vznést nějaké podněty, jsme Vám plně k dispozici. Po domluvě se můžete objednat jednotlivě k individuálnímu pohovoru.

 

Děkujeme za spolupráci,

Ilona Doleželová

vedoucí učitelka MŠ.