Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás seznámili s časovým harmonogramem konce prvního pololetí školního roku 2020/2021. Zde jsou důležitá data a informace:

  • Klasifikace za první pololetí školního roku 2020/2021 bude uzavřena nejpozději v pátek 22. 1. 2021 do 13:30 hodin.
  • Pedagogická rada za první pololetí školního roku 2020/2021 proběhne v pondělí 25. 1. 2021 od 13:00 hodin.
  • Z důvodu okamžitého přechodu na distanční výuku formu on-line hodin a průběžného nasbírání dostatečného množství podkladů pro hodnocení žáků budeme hodnotit všechny vyučovací předměty standardně – tedy známkami.
  • Žáci obdrží výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 ve čtvrtek 28. 1. 2021.
    • Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií Covid-19 může být termín předání výpisu z vysvědčení prodloužen až do doby, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve vyučování (nejpozději třetí vyučovací den po nástupu na prezenční výuku).
    • Pokud výše popsaná situace nastane, můžete si prospěch Vašeho dítěte prohlédnout ve školním informačním systému „Bakaláři“ (v elektronické žákovské knížce).

S přáním pevného zdraví a lepších budoucích dnů Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor