Vážení rodiče, milí žáci;

přinášíme Vám informace k zahájení školního roku 2020/2021. První týden nového školního roku bude probíhat následovně:

1. 9. 2020

 • Zahájení školního roku v 7:20 hodin, škola bude pro žáky otevřena od 6:50 hodin.
 • Žáci I. A; III. A; III. B použijí k příchodu do školy vchod u školní jídelny; žáci ostatních tříd přijdou do školy hlavním vchodem.
 • Ve škole se první den žáci nepřezouvají (jdou přímo do svých kmenových tříd).
 • Do školy je povolen vstup pouze zákonným zástupcům žáků prvních ročníků. Vstup je povolen bez roušek nebo jiných ochranných prostředků. Doporučujeme však zákonným zástupcům ochranné prostředky použít.
 • Slavnostní zahájení školního roku před školou se letos z důvodu bezpečnostních opatřeních (COVID 19) neuskuteční.
 • Předpokládané ukončení pobytu ve škole je do 8:20 hodin. Pouze u žáků prvních ročníků se počítá s ukončením do 9:00 hodin.
 • Žáci si od tohoto dne mohou objednat svačinku a oběd přes přihlašovací systém na další dny (2. 9. – 4. 9. 2020).

2. 9. 2020

 • Všichni žáci vstupují do vnitřních prostor školy bez doprovodu zákonných zástupců (od 6:50 hodin)
 • Výuka probíhá od 7:20 do 11:00 hodin (4 vyučovací hodiny – třídnické hodiny).
 • Žáci si některé věci mohou ponechat i v šatnové skříňce.
 • V tento den je ideální si vzít do školy kufříky do Vv, věci do tělesné výchovy atd.
 • Zahájení provozu školní družiny (vždy do 16:00 hodin).

3. 9. – 4. 9. 2020

 • Výuka probíhá dle řádného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Rozvrh hodin bude zveřejněn na stránkách školy ve středu 26. 8. 2020 v odpoledních hodinách.

Další informace budou v průběhu tohoto týdne zveřejňovány na internetových stránkách školy a prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor