Vážení rodiče,
jistě jste zaznamenali další opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 (především Ministerstva zdravotnictví a MŠMT) spojené s výukou žáků na obou stupních základních škol. Dovolte nám, abychom Vám představili model výuky na naší škole na následující tři týdny. Připomínáme, že distanční výuka je dle „Školského zákona“ od tohoto školního roku POVINNÁ a žáka v případě jeho nepřítomnosti je třeba omluvit stejným způsobem jako v případě jeho nepřítomnosti ve škole (viz pravidla omlouvání ve školním řádu).

Výuka tedy bude probíhat následujícím způsobem:

 • Základní škola a mateřská škola je pro prezenční výuku od 1. 3. 2021 uzavřena pro všechny žáky (ZŠ) a děti (MŠ).
 • Distanční výuka u žáků III. až IX. ročníků probíhá stále stejně jako doposud.
 • Distanční výuka v prvním a ve druhém ročníku se řídí dle pokynů třídních učitelů, kteří se s Vámi spojí (přes elektronickou žákovskou knížku). Výuka bude probíhat formou on-line konzultací v užší skupině žáků v prostředí Microsoft Teams.
  Harmonogram konzultací se opět dozvíte od Vašeho třídního učitele (popřípadě dalších učitelů) na třídnické hodině v pondělí 1. 3. 2021 od 7:20 hodin (1. vyučovací hodina). Často se bude jednat o stejný model jako při uzavření škol v říjnu 2020.
 • Distanční výuka pro děti předškolního věku bude probíhat dle pravidel, které si s Vámi domluví učitelky v MŠ, které se s Vámi spojí.
 • V týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 výuka neprobíhá z důvodu jarních prázdnin.
 • Žáci vzdělávající se distančně z domu absolvují dle rozvrhu všechny hodiny kromě následujících předmětů: Tělesná výchova; výtvarná výchova; hudební výchova; pracovní činnosti.
 • Vyučovací hodiny pro žáky ZŠ budou probíhat online přes Microsoft Teams (všichni žáci mají zřízené účty). Prioritou pro vzdělávání je společné propojení učitele ze školy s žáky pracujícími z domova (on-line hodina).
 • Návody pro přihlášení a práci v Microsoft Teams naleznete na našich stránkách v sekci „Pro rodiče“.
 • Školní budova je otevřená pro potřeby žáků – v případě potřeby vyzvednutí například učebního materiálu (učebnice, sešity atd.) budou věci žáků po předchozí telefonické domluvě nachystány k vyzvednutí.
 • V případě potřeby zapůjčení elektronického zařízení kontaktujte, prosím, vedení školy. K dispozici máme již jen několik málo přístrojů.
 • Více informací naleznete na stránkách MŠMT zde.
 • Na těchto stránkách naleznete rovněž základní informace o ošetřovném, které škola podle nových pravidel již nevyplňuje. Odkaz na tyto informace je zde.

Pravidla pro stravování žáků ZŠ ve školní jídelně:

 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na odebrání obědu ze školní jídelny následujícím způsobem:
  • Vyzvednutím oběda do jídlonosiče v době od 11:30 do 13:10 hodin.
  • Pokud o obědy nemáte zájem a máte je přihlášené, nezapomeňte si obědy odhlásit nejpozději do 6:30 hodin toho dne, ve kterém máte oběd objednaný.

S přáním pevného zdraví Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

 

  Krizove_opatreni_c.200_provoz_skol_1.3.2021