Před Smrtnou nedělí jsme se s dětmi rozloučili se zimou – z pečiva jsme vyrobili Mořenu, kterou jsme utopili v potoce a jaro jsme přivítali lidovými říkadly u májíčku. Konečně se oteplilo a mohli jsme vyrazit do přírody pozorovat květiny, hmyz a ptáky vracející se z teplých krajin. Ve velikonočním týdnu si děti zkusily zaset obilí, které brzy vyklíčilo a vyrostlo v krásné osení. Všichni si vyrobili přáníčko, nabarvili vajíčko a větší děti tvořily obřadní pečivo – velikonoční ptáčky.