V osmém ročníku se žáci začínají učit další cizí jazyk – němčinu. K tomu, aby překonali strach z nového jazyka, případně nechuť, organizuje společnost TANDEM jazykové animace. Využili jsme tuto nabídku a pozvali paní lektorku rovnou do první hodiny Německého jazyka. Paní lektorka ukazovala na konkrétních slovech a větách, že jazyk našich dvou sousedních států není až tak těžký, spoustu výrazů známe a používáme je. Znalost němčiny může být pro nás mnohdy i výhodou, ať už při studiu, zaměstnání nebo cestování.

L. Kračinová