Naše škola se zapojila do podpůrného a rozvojového projektu Jsem v pohodě, který spolufinancuje MADIO a Zlínský kraj. Jedná se o online setkání pro žáky, která se uskuteční každých 14 dnů. Účast v projektu je dobrovolná, anonymní a žáci se mohou účastnit těch setkání, pro která se rozhodnou. Cílem a obsahem setkání je práce s technikami mindfulness (uvědomování, všímavost) jako nástroje pro zklidnění, zvládání stresu a tím prevenci vzniku závislostí.

Pozvánku na jednotlivá setkání dostávají žáci formou zprávy v ŽK.​

Libuše Kračinová, školní metodik prevence