Dne 15.2. se naše škola zapojila do Krajské matematické soutěže třídních kolektivů. Soutěžili žáci ze  tříd VI.A; VII.A a IX.A. Nejúspěšnější třída naší školy byla IX.A, která se umístila na krásném 5.místě z 21 soutěžních týmů. Všechny zúčastněné třídy si tak mohly vyzkoušet jiný typ matematických úloh a už teď se těšíme na další ročník. Bílková