V květnu a červnu probíhal kurz sebeobrany v 7.-9. ročníku, který vedla zkušená lektorka Lenka Zedková z organizace Cobragym. Žáci  absolvovali kurz již třetím rokem, a tak je nácvik čím dál více intenzivnější a kontaktnější. Paní Zedkové děkujeme za dlouhodobou vynikající spolupráci a těšíme se na září, kdy kurz absolvují i současní šesťáci. Kurz sebeobrany spolufinancuje Zlínský kraj a Dětský parlament. L. Kračinová