V průběhu května a června jsme realizovali na 2. stupni  kurzy sebeobrany. Akce byla součástí projektu Chráním sebe i druhé, který je spolufinancován Zlínským krajem. Kurzy vedla zkušená lektorka z organizace Cobragym a jejich cílem bylo seznámit žáky se základními principy bezpečného chování, získat schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučit se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Opomenuta nebyla ani psychologická příprava, práce s emocemi, teorie i nácvik reakcí na kontakt s agresory a manipulativním jednáním.

L. Kračinová