Ve čtvrtek 3. 11. 2022 proběhl díky spolupráci Spolku přátel při ZŠ Mysločovice a obce Míškovice tradiční lampionový průvod. Všichni organizátoři se těšili na krásný podvečer v areálu Výletiště v Míškovicích a na atmosféru během samotného průvodu i po něm. Nebudu lhát, když řeknu, že i díky velmi dobrému počasí nás ohromila a překvapila velmi vysoká účast, protože se nás sešlo téměř čtyři sta. Samotných dětí bylo z tohoto počtu skoro dvě sta. Z řad dětí byly zastoupeny všechny věkové kategorie od předškoláků až po žáky devátého ročníku. Tímto děkujeme všem účastníkům setkání – rodičům, dětem a žákům školy – za jejich účast a věříme, že si akci užili stejně skvěle jako pořadatelé.
Mimo samotný lampionový průvod, který vedl z části „tajemnou stranou“ a následně obcí, bylo pro všechny účastníky připraveno drobné občerstvení v podobě špekáčků, kabanosu a čaje, pro dospělý doprovod pak svařené víno. Všichni účastníci obdrželi za absolvování průvodu balíček sladkostí. Během večera proběhly ještě taneční soutěže a hudební atmosféru nám po celou dobu akce zajistil pan Miloš Žůrek.
Ještě jednou moc děkuji zastupitelům obce Míškovice, kolegům ze Spolku přátel ZŠ Mysločovice, panu Žůrkovi, sponzorům a rodičům za pomoc s organizací akce! Speciální poděkování posíláme Jakubovi Z. a Tomovi Ž. ze třídy 7. A, kteří si vzali na svá bedra vedení a zajištění průvodu, přičemž jim pomohly také Míša M. ze 7.A a Kačka B. ze 7.B, které jistily konec průvodu, abychom neměli „žádné ztráty“.
Co říci závěrem? Těšíme se na Vás na dalších akcích, o kterých Vás budeme včas informovat. Fotografie naleznete ZDE.
Barbora Zdráhalová – předsedkyně SPŠ při Základní škole Mysločovice, tel. 604 560 645