Taktéž čtvrtek 6. června byl netradiční, přijeli k nám členové Hasičského záchranného sboru ČR. Velitel zlínské čety pan Sladký a jeho kolegové dětem ukázali hasičskou výstroj včetně pomůcek, vybavení hasičského auta s cisternou. Každý si mohl vyzkoušet žáruvzdorný oblek, helmu, práci se speciálními nůžkami apod. Velitel holešovské stanice pan Haderka a jeho spolupracovník pak na závěr dětem předvedli názornou ukázku práce dronu v terénu. I tato akce se velmi vydařila, děti se naučily spoustu nových praktických věcí – děkujeme (více ve fotogalerii).