Vypracovat str. 11

cv. 1 – jen se podívat, jak byste obrázek dokreslili, aby byl osově souměrný.

cv. 2 – narýsovat a vystřihnout. Překládáním by vám měly vyjít u čtverce 4 osy, u obdélníku 2 a rovnostranného trojúhelníku 3 osy souměrnosti.

cv. 3 – Narýsuj kruh podle zadání a do sešitu napiš : Kruh má nekonečně mnoho os souměrnosti.                                                                                                                                      Každý průměr kruhu je jeho osou souměrnosti.                                                                                                                                Každá osa souměrnosti kruhu prochází jeho středem.

cv. 4 – nemusíte zakreslovat do sešitu, jen vypište souřadnice vrcholů ( žluté rámečky )

cv. 5 – čtverec, který vystřihnete, můžete nalepit do sešitu . Vypracujte a  doplňte do sešitu  správné odpovědi.                        ( modré rámečky).