Zápis termínu na individuální PROSPĚCHOVÉ KONZULTACE 27.5.2024

Čtvrtek 20.6.2024

Vycházka v lese, návštěva místního obchodu


Úterý 18.6., středa 19.6.2024

ČJ – ADRESA, POHLED, DOPIS – uč. str. 102 a 105, PS ke Slabikáři z 1. třídy str. 64 + další volné strany postupně dokončit přes prázdniny (str. 32,44,48,49,57,58,59,62 a 63) !ČTENÍ NA PRÁZDNINY!

M – PS str. 66 – 70 (kdo nestihl, DÚ na prázdniny)


Středa 12.6.2024

ČJ – zápis do sešitu – spojky, věta jednoduchá a souvětí, uč. str. 95/1,2,3 ústně, uč. str. 103/1,2 ústně, Písanka str.39 adresa

středa 12. června 2024

         SPOJKY

Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty. 

Př.: kočka a pes

       Úkol jsem napsal, ale zapomněl jsem ho doma. 

nová strana…

VĚTA JEDNODUCHÁ (J)

SOUVĚTÍ (S)

Chce se mi spát. (J)

Jsem unavený. (J)

Chce se mi spát, protože jsem unavený. (S)

 

M – PS str. 62/1,2,3, PS str. 63/1 (1.sloupeček – pouze násobení), PS str. 63/2 (1. sloupeček – pouze násobení), PS str. 63/3,5, PS str. 65/4,7, zápis do sešitu, dokončit v malém sešitě pracovní listy (x, : čtyřmi)

12.6.

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ PĚTI

0 . 5 =0

1 . 5 = 5

2 . 5 = 10

3 . 5 = 15

4 . 5 = 20

5 . 5 = 25

6 . 5 = 30

7 . 5 = 35

8 . 5 = 40

9 . 5 = 45

10 . 5 = 50


Úterý 11.6.2024

ČJ – uč. str. 94/1,2 ústně, slovní druhy – zápis do sešitu, sešity mám u sebe

úterý 11. června 2024

SLOVNÍ DRUHY

97/1

U domu stojí stromy.

Na dortu hoří osm svíček.

Na misce leží pět jablek.

Nad slova napiš tužkou číslo slovního druhu (1,4,5,7)

M – PS str. 60 celá, PS str. 61 vše kromě diktátu, zápis do sešitu – násobky pěti

HV – Olympijský den (organizace)


Pondělí 10.6.2024 – 9. plavání

PRV, M – hodiny (pracovní list)


 

Pátek 7.6.2024

ČJ – Předložky – uč. str. 94 + zápis do sešitu

M – PS str. 57, 58, 59, PS str. 27/1,2,3,4, PS str. 28/2,4

PRV – poznávání hodin


Čtvrtek 6.6.2024

ČJ – slovní druhy (vyjmenuj zpaměti), uč. str. 93/2 ústně + 3 věty do sešitu, Písanka str. 34, uč. str. 98/9

M – PS str. 58/7,8, sešit – násobení a dělení čtyřmi (příklady z PS str.57/1), řada násobků čísla 4 zpaměti


Středa 5.6.2024

ČJ – uč. str. 92/1 + poučka, zápis do sešitu

středa 5. června 2024

      SLOVESA

             5

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. 

Př.: sedí, spí, skáčeme

M – PS str. 51/1 (1. sloupec), 51/2 (1. sloupec), PS str. 57/6 (kdo nestihl – DÚ)

AJ – čtení (barvy, čísla), dopravní prostředky (plane, trane, car, scooter, bike, motorbike, tractor, bus, taxi, lorry), věty: The car is yellow.


Úterý 4.6.2024 – 8. plavání

ČJ – Slovní druhy – zpaměti, zápis do sešitu – diktát slov, podstatná jména

úterý 4. června 2024

            DIKTÁT

   PODSTATNÁ JMÉNA

92/6

rýč, krokodýl, ředitel, ryba, číšník, šiška

M – PS str. 56/1,2,3


Pondělí 3.6.2024 – 7. plavání

PRV – dny v týdnu, roční období, datum, měsíce v roce

ČJ – Písanka str. 35


Pátek 31.5.2024 

ČJ – slovní druhy, podstatná jménadnes pouze práce v sešitě (diktát slov na známky, podstatná jména)

pátek 31. května 2024

              DIKTÁT

   PODSTATNÁ JMÉNA

92/6

strýc, zajíc, peřina, tygr, učitelka, tykadlo

pak rozdělit na…

OSOBY – strýc, učitelka

ZVÍŘATA – zajíc, tygr

VĚCI – peřina, tykadlo

M – řady násobků 2,3,4 a 5 tam i zpět ústně, zápis do sešitu 

31.5.

          NÁSOBKY ČTYŘ

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0

NAUČIT ZPAMĚTI TAM I ZPĚT!

DĚTSKÝ DEN


Čtvrtek 30.5.2024 – 6. plavání

ČJ – uč. str. 91/1,2,3 ústně, zápis do sešitu

M – PS str. 54/1,2,4,9,10, zápis do sešitu


Středa 29.5.2024

ČJ – uč. str. 88/2 do sešitu (psát pouze mláďata), uč. str. 90/1,2,3,4 procvičování ústně, vyvození podstatných jmen (poučka), Písanka str. 32 a 33 celá

M – PS str. 52/1,4,5,6,7, PS str. 53/5,7,8,9

AJ – barvy, čísla, procvičování probraného učiva

POUZDRO, SEŠITY A PS MÁM U SEBE!!!


Úterý 28.5.2024

ČJ – uč. str. 85/1 ústně, 85/2 do sešitu, 85/3 pracovní list, slovní druhy – uč. str. 90 celá

úterý 28. května 2024

BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

85/2

……

další strana:

   SLOVNÍ DRUHY

 1. Podstatná jména
 2. Přídavná jména
 3. Zájmena
 4. Číslovky
 5. Slovesa
 6. Příslovce
 7. Předložky
 8. Spojky
 9. Částice
 10. Citoslovce 

M – PS str. 51/1,2, zápis do sešitu

28.5.

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ TŘEMI

0 . 3 = 0           0 : 3 = 0

1 . 3 = 3            3 : 3 = 1

2 . 3 = 6           6 : 3 = 2

3 . 3 = 9           9 : 3 = 3

4 . 3 = 12          12 : 3 = 4

5 . 3 = 15          15 : 3 = 5

6 . 3 = 18          18 : 3 = 6

7 . 3 = 21          21 : 3 = 7

8 . 3 = 24        24 : 3 = 8

9 . 3 = 27         27 : 3 = 9

10 . 3 = 30       30 : 3 = 10

Beseda o knize – Lenka Fišarová


Pondělí 27.5.2024 – 5. plavání

ČJ – čtení – PS ke Slabikáři str. 52 a 53 (PS mám u sebe)


Pátek 24.5.2024

ČJ – MÍSTNÍ JMÉNA, Písanka str. 36 celá, Písanka str. 37 dokončit za DÚ

M – PS str. 78/1,3,4, PS str. 84/4, PS str. 76/1,2, PS str. 71 celá strana, PS str. 75/3

PRV – domácí zvířata (pracovní list – mám u sebe), ptáci tažní a stálí a jejich hnízda – uč. str. 24 a 25


Čtvrtek 23.5.2024

ČJ – VLASTNÍ JMÉNA, MÍSTNÍ JMÉNA – uč. str. 99/3 do sešitu, zápis do sešitu MÍSTNÍ JMÉNA – uč. str. 100/1

M – násobení a dělení číslem 1, řada násobků 3, PS str. 50, PS str. 51/5


Středa 22.5.2024

ČJ – uč. str. 99/4ústně, Písanka str. 31 celá, dnes bez zápisu do sešitu

M – Násobení a dělení dvěma (pracovní list – kdo nestihl DÚ), PS str. 49 celá

AJ – Barvy, čísla (čtení, překlad), nová slovní zásoba (train, plane, bus, lorry, motorbike, taxi), přídavná jména (big, small, tall, fat, …), části těla (head, shoulders,…)


Úterý 21.5.2024

ČJ – uč. str. 82/1 ústně,  uč. str. 99/1,2 ústně, zápis do sešitu VLASTNÍ JMÉNA, uč. str. 83/9 do sešitu

M – písemná práce do sešitu (odčítání s přechodem přes základ 10), PS str. 47/1,2, PS str. 48 celá

HV – Animace: Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte? (youtube.com)


Pondělí 20.5.2024


Pátek 17.5.2024

ČJ – DĚ, TĚ, NĚ – uč. str. 82/3 do sešitu + vysvětlit každé slovo ústně, domácí úkol na úterý 21.5. 82/5 do sešitu

MG – rýsování úseček do sešitu (do konce sešitu), PS str. 73 pročíst (jednotky délky: mm, cm, dm, m, km), PS str. 74 celá + správné přikládání pravítka a měření – dbej na přesnost, PS str. 75/1,2,  PS str. 78/1 (pouze čtverec ABCD – obdélník a trojúhelník doděláme jindy)

17.5.

Narýsuj úsečku AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN, OP, QR, ST, UV, XY a ZA libovolné délky.

PRV (zvířata, která jsme viděli v ZOO VYŠKOV) – Hospodářská zvířata (pracovní list dodám, sešity i učebnice mám u sebe – dnes jsem je sbírala), savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi, samec – samice – mládě (kocour – kočka – kotě,…)


Čtvrtek 16.5.2024

ČJ – Písanka str. 28 a 29 celá, uč. str. 82/4 do sešitu, pracovní list (uč. str. 82/2 kdo nestihl, dokončit za DÚ)

M – PS str. 46, PS str. 47/3,4,5,7, zápis do sešitu

16.5. 

       DĚLENÍ DVĚMA

2 : 2 = 1           Zk.: 1 . 2= 2

4 : 2 = 2            Zk.: 2 . 2 = 4

6 : 2 = 3            Zk.: 3 . 2 = 6

8 : 2= 4             Zk.: 4 . 2 = 8

10: 2 = 5          Zk.: 5 . 2 = 10

12 : 2 = 6         Zk. : 6 . 2 = 12

14 : 2 = 7         Zk. : 7 . 2 = 14

16 : 2 = 8        Zk.: 8 . 2 = 16

18 : 2 = 9        Zk.: 9 . 2 = 18

20 : 2 = 10       Zk.: 10 . 2 = 20


Středa 15.5.2024

Školní výlet – ZOO PARK A DINOPARK VYŠKOV


Úterý 14.5.2024

ČJ – uč. str. 78/2 dokončení do pátečního zápisu, zápis do sešitu DĚ, TĚ, NĚ, pracovní list – uč. str. 82/2, Písanka str. 24 celá, diktát – písanka str. 33

M – PS str. 44 a 45 celá, PS str. 46/3


Pondělí 13.5.2024 – 3. plavání

ČJ – Pracovní sešit ke slabikáři str. 51 (PS mám u sebe)


Pátek 10.5.2024

ČJ –  uč. str. 78/2 do sešitu (pouze 5 sousloví – zbytek dokončíme v úterý), Písanka str. 30 celá   

MG – PS str. 85/7 + sešit

10.5.

Narýsuj libovolnou úsečku EF.

….trénuj na dvě stránky v sešitě

PRV, PRČ, ČJ – Den matek, psaní přáníček, výroba přáníčka


Čtvrtek 9.5.2024

ČJ – uč. str. 78/4 do sešitu, Písanka str.27 celá

M – PS str. 42 a 43, zápis do sešitu

9.5.

      DĚLENÍ

dělenec : dělitel = podíl

15:3=5

16:4=4

6:2=3


Středa 8.5.2024 – státní svátek


Úterý 7.5.2024

ČJ zápis do sešitu + uč str. 78/1, uč. str. 78/6

úterý 7. května 2024

        7, H – CH

KRUH – slyšíme CH

              – řekneme si: KRUHY,…

              – napíšeme H

78/1

lehký – lehoučký

buchty – buchet

M – PS str. 41 celá, PS str. 43/6, DÚ PS str. 28/7 a 29/2,3

Focení třídy


PONDĚLÍ 6. 5. 2024 – 2. plavání 

Pátek 3.5.2024

ČJ – uč. str. 77/5 do sešitu + vždy zdůvodnit a vysvětlit slovo, uč. str. 77/6 přečíst + zápis do sešitu, DÚ PRACOVNÍ LIST V SEŠITĚ B-P, D-T na úterý (chybějícím dodám po příchodu)

pátek 3. května 2024

77/5    Ž – Š

Mrož, veš,…

_ _ _

POZOR!

Psaní některých slov si musíme pamatovat!

HNED, TEĎ, AŤ, DNES, AŽ, JIŽ, KDYŽ, NEŽ, UŽ

PRV – rozdíl mezi bylinou, stromem a keřem + stavba rostliny (opakování – ústně), uč. str. 15 druhy ovocných stromů a jejich plody, ovoce, uč. str. 14 zelenina a její druhy, zemědělské plodiny, zápis do sešitu 

3.5.

OVOCE, ZELENINA A ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY

OVOCE – jablko, švestka,…

ZELENINA – mrkev, paprika,…

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY – obilí, řepa, kukuřice,…

MG – ÚSEČKA, RÝSOVÁNÍ ÚSEČEK, PS 1. díl str. 88/5 , PS 2. díl str. 79/4,6, zápis do sešitu + rýsování úseček AB (zápis prosím opsat od spolužáka)


Čtvrtek 2.5.2024- 1. plavání


Středa 1.5.2024 – státní svátek


Úterý 30.4.2024

ČJ – uč. str. 77/3,4 do sešitu

M – PS 2. díl str. 38 a 39 celá

 MG – PS 1. díl str.87 celá


Pondělí 29.4.2024

ČJ –zápis nového učiva do sešitu + uč. str. 77/1, Písanka str. 25 dokončení celé strany, Písanka str. 29/DIKTÁT SLOV u,ú,ů,i,í,y,ý (druhý, úrodný, sumci, rybník, tatínků, hůlky, úhoři, šišky)

pondělí 29. dubna 2024

6, Ž-Š

PROUŽKY – slyšíme Š

                    – řekneme si: PROUŽEK

                     – napíšeme Ž

77/1 

žky – růžek

myš – myši

M – PS 2. díl str. 38 celá

MG ÚSEČKY, PS 1.díl (mám u sebe) str. 86 celá a PS str. 87/1 

PRV – ROZDÍL MEZI BYLINOU, STROMEM A KEŘEM, části stromu uč. str. 15 (pracovní list – dodám po příchodu), VÝVOJ PLODU uč. str. 45 (pracovní list – dodám po příchodu)


Pátek 26.4.2024

ČJ – uč. str. 76/4 (3. sloupeček) – dokončení do sešitu, 76/2 do sešitu (kdo nestihl DÚ, popř. opravy)

MG – písemná práce (přímé čáry, body, bod leží/neleží na přímé čáře), nové učivo – úsečka (vyvození) + M PS 1. díl 86 (PS mám u sebe), dnes bez zápisu do sešitu (sešity mám u sebe – nalepím tam PP)

PRV – dnes bez zápisu do sešitu, pouze pracovní list (dodám po příchodu do školy) – rozdíl mezi bylinou, stromem a keřem, části bylin – stavba rajčete str.14 (kořen, stonek, list, květ, popř. zralý a nezralý plod) a části stromu – str. 15 (kořen, kmen, větev, listy, květy, koruna), vývoj plodu uč. str. 45 (pupen, květ, list a nezralý plod, zralý plod), život včel


Čtvrtek 25.4.2024

ČJ – uč. str. 76/6, 4 (cv. 4 zvládli jsem dva sloupečky – dokončíme zítra ve škole)

M – PS 2. díl str. 37 celá, 38/6, DÚ na pátek 26.4.2024 do geometrie PS 1. díl/2,3,4 a PS 2. díl 79/1,2,3


Středa 24.4.2024

ČJ – nové učivo Z – S – zápis do sešitu

středa 24. dubna 2024

       5, Z – S

MRÁZ – slyšíme S

             – řekneme si: MRAZY, MRAZÍK,…

             – napíšeme Z

76/1

z – veze, vozík

kos – kosí, kosi

M – PS str. 36 celá, pojmy: činitel, činitel, součin

AJ – pocity a nálady, zájmena, vazba: I am happy. He/she is happy., BARVY a ČÍSLA (čtení slov, překlad do ČJ) SEŠITY MÁM U SEBE

MG – procvičování probraného učiva – 3 stránky v sešitě (opsat pak prosím od spolužáka) SEŠITY GEOMETRIE MÁM U SEBE


Úterý 23.4.2024 

ČJ – Diktát slov na známky – Písanka str. 25, uč. str. 75/3,5 do sešitu

M – zápis učiva do sešitu NÁSOBENÍ, PS str. 35/1,2,4,3 DÚ


Pondělí 22.4.2024 (dopsáno zpětně)

ČJ – Písanka str. 17 a 26 (2 strany jsme přeskočili)

M – PS str. 25/4,5,6, PS str. 32/2

PRV – Prezident, první dáma (dopsat učivo od spolužáka)


Pátek 19.4.2024 (dopsáno zpětně)

ČJ – uč. str. 75/6,4 do sešitu

MG – Body (leží/neleží na čáře) – opsat učivo od spolužáka


Čtvrtek 18.4.2024

ČJ – zápis do sešitu + uč. str. 75/1, vlastní jména – ústně (vymýšlej klučičí jména na písmena J,V,R,K,M)

čtvrtek 18. dubna 2024

       4, V – F

LOV – slyšíme F

          – řekneme si: LOVÍ, LOVEC,…

          – napíšeme V

75/1

v – pávům, páva,…

Žofka – Žofie

M – PS 2. díl 21/5a,b,c,d,e, PS2 str. 26/4, PS2 str. 31/3, 8, PS str. 32/7

MG – PS1.díl str. 85/1,2,3,4,5,6,7,8,9 DÚ (chybějícím dodám 1.díl po příchodu)


Středa 17.4.2024

ČJ – uč. str. 74/4 druhý sloupeček do sešitu – dokončení (4 věty), Písanka str. 18

M – PS str. 25/1, PS str. 31/2,8, PS str. 32/7

AJ – pocity a nálady (sad, happy, cold, hot, hungry, thirsty, angry, scared), vazba: I am happy. He is happy. She is happy., CAN (I can, I can´t…)


Úterý 16.4.2024 

ČJ – uč. str. 74/4 první sloupeček (4 věty) do sešitu, Písanka str. 18 (Písanky mám u sebe), Písanka str. 21/diktát slov na známky u, ú, ů (kukačka, únava, trůn, sluch, úder, růže, sůl, účesů, úkolu

M – číselná osa, PS str. 31/8

Beseda s prezidentem ČR Petrem Pavlem


Pondělí 15.4.2024 (omlouvám se za pozdní vložení)

ČJ – uč. str. 74/2 do sešitu, 72/5 ústně

M – číselná osa (pracovní list – posílala jsem po spolužačce), PS str. 28/1, 29/10,30/1

PRV – Stavba rostlin (o víkendu prosím dopsat od spolužáka-sešity mám u sebe ke kontrole), mám u sebe i učebnice prvouky


Pátek 12.4.2024

ČJ – zápis do sešitu + uč. str. 74/1,6

pátek 12. dubna 2024

3, Ď – Ť

LOĎ – slyšíme Ť

         – řekneme si: LODĚ, LODIČKA, …

         – píšeme Ď

74/1

Vlaďka – Vladěna

choď – chodit

laťka – latěk

vrať – vrátit

74/6

MG 2 hodiny + včera 1 hodina –  DŮLEŽITÉ – vše dopsat – půjčit si sešit od spolužáka po návratu do školy – práce v sešitě (zápis ze dne 11.4., 12.4. BOD – bod značený křížkem, bod vyznačený na čáře, bod jako vrchol), DÚ na toto téma do sešitu – donést do středy 17.4. ke kontrole :o))

PRV – jsme dnes neměli


Čtvrtek 11.4.2024

ČJ – uč. str. 73/4,6 do sešitu, Písanka str. 17 – pouze diktát slov na známky (starý, dům, ručník, úhoři, můry, úlohy)

M –  Sčítání do 100 s přechodem přes základ 10 (pracovní list – dodám po příchodu), příklady do sešitu včetně rozkladu a zkoušky

11.4.

 53 – 9 = 44                         Zk.: 44 + 9 = 53

83 – 5 = 78                          Zk.: 78 + 5 = 83

93 – 7 =                                Zk.:

63 – 6 =                                Zk.:


Středa 10.4.2024

ČJ – uč. str. 73/3 do sešitu, Písanka str. 16 (kdo nestihl, dokončí za DÚ) 

M – příklady do sešitu včetně rozkladu, PS str. 25/3,7, PS str. 26/1

10.4.

26-8 =                                  38-9=

43-7=                                   75-6=

52-5=                                    94-8=

61-4=                                    87-9=

AJ – pocity a nálady (sad, happy, cold, hot, hungry, thirsty, angry, scared), vazba: I am happy. He is happy. She is happy., barvy a čísla (čtení slov)


Úterý 9.4.2024

ČJ – uč. str. 73/5 do sešitu, uč. str. 81 celá strana + pracovní list (přepsané cvičení 2)

M – Příklady do sešitu včetně rozkladů (viz str. 22), PS str. 23/1,7, PS str. 24/2

9.4.

ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES ZÁKLAD 10

22-3 =                         53-6=

66-9=                          75-9=

94-7=                          81-4=

45-8=                          37-9=

HV – Mravenčí ukolébavka, rytmická cvičení

Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř – Mravenčí Ukolébavka (youtube.com)


Pondělí 8.4.2024

ČJ – uč. str. 72/6 do sešitu, uč. str. 73/1 ústně + zápis do sešitu, uč. str. 81/1 přečíst, 81/2 ústně doplnit chybějící slova podle textu

pondělí 8. dubna 2024

2, D-T

MED – slyšíme T

           – píšeme D

           – řekneme si: MEDY, MEDOVÝ,…

73/1

budka – budek, boudička

pravítko – pravítek

M – PS str. 22 celá

PRV – uč. str. 44 čtení, pracovní list – jarní květiny (chybějícím dodám po příchodu do školy)


Pátek 5.4.2024

ČJ – uč. str. 72/2 do sešitu + vyznačit barevně b nebo p, Písanka str. 15 celá

M –  BOD – PS 1. díl str. 83 a 84 (PS mám u sebe, chybějícím dodám po příchodu)

PRV – uč. str. 44 přečíst, zápis do sešitu

5.4.

JARO

 • začíná 20.3. nebo 21.3.
 • jarní měsíce: březen, duben a květen
 • na jaře slavíme VELIKONOCE 

+ nakresli jarní obrázek

 

 


Čtvrtek 4.4.2024

ČJ – Písanka str. 13/diktát slov (útoky, úžasný, čistý, bažiny, důvody, učení), Písanka str. 14 celá, uč. str. 72/4 do sešitu + vyznačit pastelkou b-p ve slovech (vždy zdůvodnit než napíše)

M – PS str. 21/1,2,4,7 + PS str. 20 celá (kdo nestihl, dokončit do pondělí za DÚ), písemná práce – příklady typu (30-6, 20-4, 70-8,60-7,…)


Středa 3.4.2024

ČJ – zápis do sešitu, uč. str. 72/1 do sešitu

středa 3. dubna 2024

          1, B-P

ZUB – slyšíme P

         – píšeme B

         – řekneme si: ZUBY, ZUBŮ, ZUBATÝ, ZOUBEK

72/1

klubko – klubek, klubíčko

drápky – drápy, drápů

M – PS str. 18 celá a 19/1,7

AJ – čísla 1-10 (čtení a psaní), pocity a nálady (sad, happy, tired, cold, hot, angry, hungry, thirsty, scared) SEŠITY MÁM U SEBE


Úterý 2.4.2024

ČJ – zápis do sešitu, uč. str. 71 celá ústně, Písanka str. 13 (8 řádků, diktát nepište)

úterý 2. dubna 2024

PSANÍ SOUHLÁSEK UVNITŘ A NA KONCI SLOV

1, B – P (vyslovujeme p)

2, D – T (vyslovujeme t)

3, Ď – Ť (vyslovujeme ť)

4, V – F (vyslovujeme f)

5, Z – S (vyslovujeme s)

6, Ž – Š (vyslovujeme š)

7, H – CH (vyslovujeme ch)

M – Pracovní list – geometrické útvary, tělesa (procvičování), PS str. 24/3, PS str. 60/4


Středa 27.3.2024

Velikonoce – zvyky a tradice

Ponožkový den – význam, tvoření (fotky v Bakaláři)


Úterý 26.3.2024

ČJ – uč. str. 70/4 do sešitu, Písanka str. 20 a 21 celá (přeskočili jsme)

úterý 26. března 2024

SLOVA PŘÍBUZNÁ

70/4

led ledové, lednice

šroubšroubovák, šroubek

zahrada – zahradník, ohrada

zpěv – zpěvák, nápěv

lepit – lepidlo, nalepit, zalep

M – PS str. 16 dokončení celé strany


Pondělí 25.3.2024

ČJ – uč. str. 70/1,2,3 ústně, zápis do sešitu SLOVA PŘÍBUZNÁ, PS ke Slabikáři str. 55 a 56 DÚ (dodám po příchodu)

 

pondělí 25. března 2024

SLOVA PŘÍBUZNÁ

– mají společnou část slova =) KOŘEN SLOVA

zubzubní, zub

plynplynař, plynárna

letletec, letadlo

 

M – PS str. 16/3,4, PS str. 17/1,5

PRV – uč. str. 29 přečíst + zápis do sešitu NEMOC A ÚRAZ

25.3.

NEMOC A ÚRAZ 

NEMOC – návštěva lékaře (angína, neštovice)

ÚRAZ – odřenina, zlomenina

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155

+ obrázek sanitky


Čtvrtek 21.3.2024

ČJ – uč. str. 65/3 stačí ústně, procvičování učiva – di, ti, ni, dy, ty, ny (pracovní list – dodám po příchodu)

M – PS str. 14 dokončení, PS str. 15/1,7,8

TV – chůze po kladině


Středa 20.3.2024

ČJ – uč. str. 65/2 do sešitu

M – PS str. 14/4, zápis do sešitu

AJ – I can…, I can´t…. + slovesa, barvy (čtení slov)


Úterý 19.3.2024

ČJ – uč. str. 65/4b do sešitu (+ vyznač měkké slabiky žlutě, tvrdé slabiky červeně), Písanka str. 11 a 12

M – VYVOZENÍ NOVÉHO UČIVA – PS str. 12, PS str. 13/1 

HV – Tři citronky, poznávání hudebních nástrojů

Čiperkové – Citronky (youtube.com)


Pondělí 18.3.2024

ČJ – uč. str. 65/4 a do sešitu, Písanka str. 10

M – PS str. 11/1,2,3,4,5,6, příklady do sešitu

18.3.

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

43+50=                             93-50 =

56+30=                             86-30=

35+20=                             55-20=

64+10=                             74-10=

40+53=                             75-50=

30+58=                             82-10=

10+72 =                             95-50=

PRV – přečíst uč. str. 27 a 28 (vnitřní orgány, kostra člověka), zápis do sešitu 

18.3.

VNITŘNÍ ORGÁNY

mozek, srdce, plíce, žaludek,…

KOSTRA 

– opora těla

– chrání vnitřní orgány

SVALY 

– umožňují pohyb


Pátek 15.3.2024

ČJ – uč. str. 64/3 stačí ústně (mám nakopírované, děti doplní po příchodu do školy), uč. str. 64/4

M – PS 1. díl str. 82 (PS mám u sebe)+ práce v novém sešitě geometrie + DÚ na příští pátek (chybějícím dodám sešity příští týden), Téma: ROVNÁ (PŘÍMÁ ČÁRA), LOMENÁ ČÁRA, KŘIVÁ ČÁRA

PRV – Smysly (pracovní listy dodám po příchodu do školy + zápis do sešitu)

15.3.

     SMYSLY

Člověk má 5 smyslů:

 • zrak
 • čich
 • sluch
 • chuť
 • hmat

Čtvrtek 14.3.2024

ČJ – Písanka str. 8 a 9 dokončit

M – PS str. 10 celá


Středa 13.3.2024

Výchovný koncert

M – PS str. 8 a 9 celá


Úterý 12.3.2024

ČJ – Písanka str. 9/ diktát slov (šaty, nohy, pastelky, hrady, brambory, brýle), uč. str. 63/5 do sešitu

M – PS str. 6 a 7 celá (nedělali jsme 6/4 a 7/4), písemná práce do sešitu (+,- do 100), PRACOVNÍ SEŠITY MATEMATIKY MÁM U SEBE


Pondělí 11.3.2024

ČJ – uč. str. 59/10 do sešitu (dokončit za DÚ), Písanka str. 8 (písanky mám u sebe)

M – sčítání a odčítání do 100 – shrnutí – sešit, vyvození nového učiva PS str. 6/1,2

11.3.

    Sčítání a odčítání do 100

30+40=                       70-60=

50+0=                          90-90=

30+70=                       100-40=

40+8=                          87-7=

32+4=                          69-4=

48+2=                          100-6=

PRV – uč. str. 27/SMYSLY (bez zápisu do sešitu)


Pátek 8.3.2024

ČJ – uč. str. 62/4 do sešitu (dokončit za DÚ)

M – Nákupy do 100 (bez PS)

PRV – Naše tělo – uč. str. 26 + pracovní list (nemocným dodám po příchodu), zápis učiva do sešitu PRV

8.3.

LIDSKÉ TĚLO

Naše tělo se skládá z hlavy, trupu, horních a dolních končetin. 

Každá z těchto částí je tvořena řadou dalších částí. 


Čtvrtek 7.3.2024

ČJ – uč. str. 62/2 do sešitu + vyznačit měkké slabiky, Písanka str. 6 a 7

M – PS str. 5/1, PS str. 7/2, PS str. 9/2,6, PS str. 10/9,10


Středa 6.3.2024

ČJ – Kontrola DÚ (pracovní list z víkendu – Pes má v kožichu blechy…), uč. str. 62/1 do sešitu + barevně vyznač měkké slabiky

M – PS str. 5/3,4,5, opiš příklady do sešitu a vypočítej

6.3.

Sčítání a odčítání typu 21+9, 30-9

57+3 =                                60-2=

44+6=                                80-6 =

75+5=                                90-1 =

61+9=                                100-3=

92+8=                                50-5 =

26+4=                                40-7 =

AJ – barvy – říct, čtení slov, překlad + test na známky, slovesa (vazba: I can… I can´t…), I can´t dance. I can´t swim. 


Úterý 5.3.2024

ČJ – zápis učiva do sešitu – měkké souhlásky, měkké slabiky, Písanka str. 5 celá, Písanka str. 6 (pouze přesmyčky – školní potřeby)

M – PS 1 str. 75 celá (do sešitu jsme nepsali), PS 2. díl str. 4 celá

HV – Rytmická cvičení – hra na tělo


Pondělí 4.3.2024

ČJ – Popis zvířete do sešitu (opis vět + doplňování vhodných slov), Písanka str. 3/diktát slov + kontrola (blechy, tygr, kyselá, rýže, týden, chytrý) sešit ČJ i písanku mám u sebe

M – PS str. 74/5, 76 celá strana (kdo nestihl, DÚ)

PRV – uč. str. 26 přečíst


Pátek 1.3.2024

ČJ – uč. str. 61/1, 2 ústně, zápis učiva do sešitu – osnova

M – PS str. 74/1,2,3,4, PS str. 76/4,9, PS str. 77 dopočítat všechny příklady (hodnocení budeme dělat v pondělí)


Čtvrtek 29.2.2024

ČJ – uč. str. 59/6 do sešitu

M – PS str. 72 a 73 celá


Středa 28.2.2024

ČJ – uč. str. 59/7 (slova do sešitu, věty ústně), Písanka str. 4 celá 

M – Procvičování sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku typu 21+4, 25-4 do sešitu (PS str. 67-70), PS str. 71/4, jednotky délky (km, m, dm, cm, mm) + využití v praxi

Jednotky délky (přehled), Matýskova matematika 7. díl, strana 56, cvičení 1 (youtube.com)

G – rýsování podle pravítka (používání ořezávátka – ostrá tužka, správné položení pravítka, správné držení tužky, rýsování rovných čar

AJ – slovesa (run, jump, ride a bike, rollerblade, dance, climb), I can …., čtení slov + přepis (barvy), přídavná jména procvičování (big, small, tall,…)


Úterý 27.2.2024

ČJ – Písanka 2 str. 3 (8 řádků), uč. str. 60/12 do sešitu + zakroužkovat tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, hý, chý,  ký, rý, dý, tý, ný)

M – PS str. 70

HV – hudební nástroje (kontrabas, pozoun, trubka, flétna, klavír)

Příběhy jedné kapely – Jak se kontrabas zamiloval (youtube.com)


Pondělí 26.2.2024

ČJ – Diktát slov – u, ú, ů + společná kontrola (domů, mamut, únor, průvod, sud, úklid, kuna, úloha, růže) SEŠITY MÁM U SEBE, Písanka 2. díl str. 2

M –  PS str. 69/1 do sešitu (včetně výpočtů tužkou), PS str. 69/10 (7+7, 6+6, 12-7, 15-6, 14-6, 9+9, 15-9, 9+2, 8+8, 12-9) SEŠITY MÁM U SEBE

PRV – dnes nebyla


Pátek 16.2.2024

ČJ – čtení a recitace básně na známky, uč. str. 58/4 do sešitu, DÚ uč. str. 58/3 do sešitu

M – G, VV  – práce s papírem – osově souměrné útvary, osa souměrnosti – PS str. 62/a srdce,b,c (do sešitu)

PRV – VLAST uč. str. 22, zápis učiva do sešitu, pracovní listy – dokončení

16.2.

         NAŠE VLAST

– Česká republika 

– hlavní město Praha

– státní symboly: hymna

                                znak 

                                vlajka


Čtvrtek 15.2.2024

ČJ – uč. str. 58/1,2 do sešitu+vyznačení tvrdých slabik (žlutou tabulku jen přečíst)

M – PS str. 68/3, PS str. 69/celá strana kromě diktátu (diktát zítra)


Středa 14.2.2024

ČJ – Tvrdé souhlásky – zápis do sešitu, DÚ uč. str. 55/7 do sešitu

M – uč. str. 67/2, PS str. 68/1,2

AJ – slovesa (run, jump, ride a bike, rollerblade, dance, climb), I can ….


Úterý 13.2.2024

ČJ – uč. str. 53/1 dole + odpovědi na otázky a-e, recitace básně na známky, hlasité čtení

M – PS str. 66/1,2,5,6, PS str. 67/1a,b,c,3,4,5

HV – Hymna


Pondělí 12.2.2024

ČJ – uč. str. 56/11 do sešitu, kontrola DÚ + čtení textu (uč. str. 50/2)

TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

M – dnes nebyla

PRV – uč. str. 22 VLAST, HLAVNÍ MĚSTO, sešity mám u sebe

Česká státní vlajka – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Státní znak České republiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Život v ČR: Státní hymna – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)


Pátek 9.2.2024

ČJ – plynulé čtení básně na známky, recitace básně, uč. str. 49/6 opsat větu do sešitu, slova rozdělit tužkou na slabiky, tužkou – určit souhlásky (x) a samohlásky (o), zápis do sešitu – SOUHLÁSKY, DÚ uč. str. 50/2 naučit číst text + 50/2c do sešitu

SOUHLÁSKY 

– souhlásky značíme křížkem 

 

M – PS str. 65 celá, PS str.66/3,4, PS str. 77/1,2,3,4,5,6 (cvičení 7 a 8 jsme zatím nedělali)

PRV – Masopust + zápis do sešitu

9.2.

MASOPUST

+nakresli obrázek na toto téma

Chaloupka na vršku – 02 Jak to bylo o Masopustu (youtube.com)


Čtvrtek 8.2.2024

ČJ – uč. str. 109/u, ů, ú b) do sešitu + vysvětlit si význam všech slov

M – PS str. 62/2, PS str. 63/1,4a,b,c,5 (máme vše po stranu 64 včetně)


Středa 7.2.2024

ČJ – procvičování u, ú, ů – přepis slov do sešitu ze strany 109/a) u,ů,ú) – sešity mám u sebe

M – PS str. 62/1,4,3+ obrázky a,b,c, PS str. 63/2,3,6 

AJ – slovesa (run, jump, rollerblade, ride a bike, dance, climb, …), CAN I can _____. (I can run. I can ride a bike.) – tvoření vět, barvy – čtení, překlad


Úterý 6.2.2024

ČJ – uč. str. 48/5 do sešitu, doplňování u, ú, ů do slov (pracovní list dodám po příchodu do školy) – doma ústně str. 109/u,ú,ů pouze a), recitace básně na recitační soutěž

M – uč. str. 61 celá strana (DÚ PS str. 61/7 do sešitu), počítání se závorkami – sešit


Pondělí 5.2.2024

ČJ – uč. str. 50/3 dokončenípsaní u, ú, ů, dělení slov na slabiky, hlásky (samohlásky, souhlásky) – sešity mám u sebe, nácvik básničky na recitační soutěž, čtení – prvouka str. 21 + 22 město

M – Počítání se závorkami – pouze práce v sešitě (sešity mám u sebe)

PRV – uč. str. 21 a 22 (město), pojmy: rodinný dům, bytový dům, obec (vesnice, město), zápis do sešitu


Pátek 2.2.2024 – Pololetní prázdniny


Čtvrtek 1.2.2024

ČJ – uč. str. 50/3 do sešitu (po slovo únor – včetně :o)), nácvik básně na recitační soutěž, seznámení se s novým spolužákem

M – PS str. 53/4, PS str. 59/8,9, PS str. 56/5, PS str. 44/3 a 49/4, PS str. 56/2 dokončení – pojmy hned před, hned za, mezi (máme v PS sešitě vyplněno vše po stranu 60)


Středa 31.1.2024

VYSVĚDČENÍ

M – PS str. 58/5, PS str. 53/1,3,5

ČJ – čtení  – pracovní list do prvouky (dodám po příchodu)

Sešity prvouky a anglického jazyka mám u sebe.


Úterý 30.1.2024

ČJ – zápis učiva (SAMOHLÁSKY), vyvození nového učiva PRAVIDLA PSANÍ U,Ú,Ů, nácvik básničky na recitační soutěž (dodám text)

M – PS str. 77/1,2,3,4, PS str. 52 celá strana (kromě cv.2)


Pondělí 29.1.2024

ČJ – Dělení slov na slabiky, určování souhlásek a samohlásek ve slovech (značíme: x, o) – pouze práce v sešitě, pracovní list – doplňování slov do básničky na recitační soutěž (dodám po příchodu do školy)

pondělí 29. ledna 2024

Tuč/ňá/ci jsou čer/no/bí/lí.

Samice snáší vejce.

Polykají ryby v celku.

M – PS str. 57/7,8 + práce v sešitě (porovnávání čísel)

PRV – uč. str. 20 + pojmy: rodinný dům, bytový dům


Pátek 26.1.2024

ČJ – práce v sešitě (nemocní nemusí řešit)

M – PS str. 58/1,2,3,4, PS str. 60/1,2,3


Čtvrtek 25.1.2024

ČJ – Práce v sešitě – přepis vět do sešitu, samohlásky krátké (a, e, i/y, o, u), dlouhé (á, é, í/ý, ó, ú/ů) a dvojhlásky (au, ou, eu)

M – PS str. 56/1, PS str. 58/1 + sazka 1. tabulka (56/2)


Středa 24.1.2024

ČJ – uč. str. 45 + zápis do sešitu (zítra dokončíme), dnešní téma: TUČŇÁCI

M – PS str. 59/1,2,3,4,5, PS str. 55/1,2, PS str. 56/4 do sešitu matematiky na novou stranu

AJ – procvičování sloves (run-běhat, jump – skákat, climb – šplhat, dance – tancovat, ride a bike – jezdit na kole, rollerblade – jezdit na kolečkových bruslích aj.), barvy + nácvik správného čtení slov

VV – Tučňák – práce s temperovými barvami


Úterý 23.1.2024

ČJ – Dokončení pracovního listu + práce v sešitě, diktát vět 26/8 a (první dvě věty) VŠECHNY SEŠITY MÁM U SEBE KE KONTROLE

M – Práce v sešitě + práce s číselnou osou (orientace), PS str. 57/1,2,3,4

HV – Holka modrooká (pracovní list – děti mají u sebe)


Pondělí 22.1.2024

ČJ – Pracovní list (nalepím pak do sešitu) + diktát slov – uč. str. 7/3 do sešitu

M – Pouze práce v sešitě + práce s číselnou osou (orientace)

PRV – uč. str. 18 čtení + svátky v rodině, oslavy (všechny sešity mám u sebe)


Pátek 19.1.2024

ČJ – slova bez citového zabarvení, slova citově zabarvená (lichotivá, hanlivá) – uč. str. 42 ústně + zápis do sešitu (posílala jsem)

M – odčítání desítek – zápis do sešitu (posílala jsem), Geometrie – PS str. 60/4, PS str. 88/1,6 (kdo nestihl – DÚ) 

PRV – rodinauč. str. 18 přečíst + pracovní list (dodám po příchodu do školy)


Čtvrtek 18.1.2024

ČJ – uč. str. 41/4 čtení na známky + slova mnohoznačná, hádanky – pracovní list, pracovní list – slova mnohoznačná + druhy vět (pracovní listy dodám chybějícím po příchodu, mám vše u sebe), diktát do sešitu – uč. str. 14/8 b

M – PS str. 51 celá (někteří DÚ 51/1c), některé PS mám u sebe


Středa 17.1.2024

ČJ – Slova mnohoznačná – procvičování – pracovní list dodám po příchodu do školy, slova bez citového zabarvení, slova citově zabarvená (lichotivá, hanlivá) – vyvození nového učiva uč. str. 42, diktát slov do sešitu – uč. str. 14/8a,  (15. 1. jsme psali diktát slov 16/10)

M – PS str. 50 celá

AJ – procvičování slovní zásoby (run – běhat, jump – skákat, climb – šplhat, dance – tancovat, ride a bike – jezdit na kole, rollerblade – jezdit na kolečkových bruslích), barvy, čísla + pracovní list, říkanky a písničky


Úterý 16.1.2024

ČJ – uč. str. 41/1,2,3 ústně + zápis do sešitu (SLOVA MNOHOZNAČNÁ)

M – PS str. 56/3 + zápis do sešitu (2 strany)


Pondělí 15.1.2024

Zpráva v Bakaláři


Pátek 12.1.2024

ČJ – uč. str. 39/1,2 ústně + zápis do sešitu 

M – PS str. 57/5,6, PS str. 56/2 (pouze 1. tabulku – sazku – práce s čísly 0-50 – škrtání a čtení čísel, od 51 do 100 prosím nic neškrtejte)

PRV – pracovní list (nemocným dodám po příchodu do školy)


Čtvrtek 11.1.2024

ČJ – uč. str. 39/3 pokračování

M – PS str. 54/6,7, PS str. 55/4,6


Středa 10.1.2024

ČJ – uč. str. 39 ústně, diktát slabik (má, le, só, pu, mé, su, pa, ló, si, mí)

M – rozklad čísel do sešitu, PS str. 48 celá, DÚ PS str. 54/1

AJ – procvičování probraného učiva, nová slovní zásoba – slovesa (run-běhat, jump – skákat, climb – šplhat, dance – tancovat, ride a bike – jezdit na kole, rollerblade – jezdit na kolečkových bruslích)

VV – Sněhulák (fixy, vodové barvy)


Úterý 9.1.2024

ČJ – uč. str. 38/4 do sešitu, diktát písmen na známky

M – rozklad čísel, číselná řada 100-0 (práce v sešitě)


Pondělí 8.1.2024

ČJ – uč. str. 37/3 + zápis v sešitu, diktát písmen na známky – malá psací písmena, čtení- prvouka str. 25

M – číselná řada 100 – 0, číselná osa a orientace na ní (pracovní list)

PRV – ZIMA, ZIMNÍ SPORTY – uč. str. 25, sešity mám u sebe

TV – vybíjená


Pátek 5.1.2024

ČJ – Druhy vět – dokončení pracovního listu v sešitě ČJ + čtení vět, Písanka str. 40, Písanka str. 35 a 38 diktáty písmen, Písanku máme dokončenou celou – v pondělí proběhne kontrola

str. 35

b, c, d, f, g, h, ch, j, k, n,

q, r, s, t, u, v, w, y, y, z

str. 38

B, C, D, F, G, H, CH, J, K, N,

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

M – Číselná osa a orientace na ní, pracovní list v sešitě (nemocným dodám v pondělí)

Číselná osa v oboru 0 až 100, MATÝSKOVA MATEMATIKA 5. DÍL – POČÍTÁNÍ DO STA, str. 10, cv.2 (youtube.com)

PRV – Tři králové + zápis a obrázek do sešitu


Čtvrtek 4.1.2024

ČJ – Písanka str. 38 a 39, abeceda – velká psací písmena do sešitu a řazení jmen podle abecedy uč. str. 7/3

M – Číselná řada 0 – 100, PS str. 64


Středa 3.1.2024

ČJ – abeceda (malá psací písmena do sešitu), uč. str. 15/a do sešitu, druhy vět – procvičování- pracovní list, Písanka str. 37, vykládání o Vánocích

AJ, M – jsme dnes neměli, sešity AJ mám u sebePŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ŠŤASTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU.

Pátek 22.12.2023

Vánoční tvoření – přáníčka, stromečky, Vánoce – zvyky a tradice, posezení u čaje a ochutnávka cukroví, dárečky


Čtvrtek 21.12.2023

ČJ – Písanka str. 36 celá (kdo nestihl – DÚ), SLOH – výroba a psaní vánočních přáníček – vánoční tvoření


Středa 20.12.2023

ČJ – uč. str. 38/3 do sešitu, Písanka str. 35 (vše kromě diktátu) – většinu písanek mám u sebe

M – Číselná řada 1-100 do sešitu

20.12.

ČÍSLA DO 100

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,….

– až do sta po deseti

AJ – Christmas (sešity mám u sebe)


Úterý 19.12.2023

ČJ – uč. str. 38/1,2 ústně + zápis do sešitu (slova souznačná), DÚ do ČJ dnes není povinný (v sešitě – kdo chce, může si ale udělat)

M – Písemná práce na známky- sčítání a odčítání do 20 (sešity mám u sebe), PS str. 45,46 a 47 (46/6 + 47/2,3,4 DÚ)


Pondělí 18.12.2023

ČJ – Písanka str. 34 (dokončit doma), slova protikladná a souznačná – pracovní list (sešity i některé písanky mám u sebe ke kontrole)

M – PS str. 80 a 81 + zápis do sešitu (KVÁDR)

PRV – uč. str. 24 + zápis do sešitu (ZIMA)


Pátek 15.12.2023

ČJ – uč. str. 37/4 do sešitu, DÚ 37/5 nalepeno s sešitě, Písanka str. 33 celá strana

M – PS str. 41/4,5, zápis do sešitu (menšenec, menšitel, rozdíl), PS máme vše po stranu 43

PRV – Hmyz – zápis do sešitu + obrázky hmyzu, sešity mám u sebe ke kontrole


Čtvrtek 14.12.2023

Akademie školy


Středa 13.12.2023

ČJ – uč. str. 37/1,2 + zápis do sešitu SLOVA PROTIKLADNÁ, diktát písmen na známky – písanka str. 31, Písanka str. 32 celá (dokončit za DÚ)

M – PS str. 41/6, pojmy: sčítanec, sčítanec, součet – zápis do sešitu, PS str. 44/1 (Bingo – 2. tabulka)

PRV – Hmyz, stavba těla, videa (zajímavosti)

Monarch Butterfly Life Cycle (youtube.com)


Úterý 12.12.2023

ČJ – uč. str. 33/4, Písanka str. 24 – diktát písmen, Písanka str. 31 vše kromě diktátu písmen

M – PS str. 41/1,2,3 (procvičování pojmů – sčítanec, sčítanec, součet), PS str. 44/1 (1x tabulka – Bingo)


Pondělí 11.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – uč. str. 33/2 dokončení do sešitu, uč. str. 33/3, Písanka str. 29 a 30

M – PS str. 42 celá strana


Pátek 8.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ + HV –  uč. str. 33/1 do sešitu, 33/2 (2 řádky do sešitu), 33/4c)

M – PS str. 40 dokončení, PS str. 43 (dokončit za DÚ)

PRV – dnes nebyla


Čtvrtek 7.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – Písanka str. 28, uč. str. 32 celá (SLOHOVÁ CVIČENÍ – OMLUVA)

M – PS str. 39/4,5,6,8, PS str. 40/1

Tv – Nácvik na Akademii školy


Středa 6.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – Písanka str. 26 a 27, čtení z čítanky (O pejskovi a kočičce – Mikuláš) – čítanky mám ve škole – doma číst cokoliv jiného

M – PS str. 39/1,2,3

AJ – nebyla


Úterý 5.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – Písanka str. 20 a 25, uč. str. 17/3,4 ústně

M – PS str. 37 a 38 dokončení

Mikuláš – historie, zvyky, tradice, písničky, básničky


Pondělí 4.12.2023 (nejsem přítomna – paragraf :o( )

ČJ – uč. str. 17 celá, Písanka str. 24

M – PS str. 37/2,3a,5, PS str. 38/2

PRV – Hmyz str. 13 – přečíst


Pátek 1.12.2023

ČJ – uč. str. 30/2 do sešitu, řazení slov podle abecedy, DÚ uč. str. 17/1 naučit číst + a ústně

M – PS str. 35/4, G – zápis do sešitu TĚLESA – KRYCHLE + PS str. 79/5, 80/3

PRČ stěny krychle

PRV – dnes nebyla


Čtvrtek 30.11.2023

ČJ – Pracovní list (druhy vět) – dodám po příchodu do školy, diktát písmen – do sešitu (m, a, l, e, s, o, p, u, i, M, A, L, E, S, O, P, U, I)

M – PS str. 36/1,2,5,3,4 DÚ


Středa 29.11.2023

ČJ – Druhy vět – procvičování (pracovní list – sešit)

M – Zápis do sešitu – Sčítání a odčítání do 16, PS str. 35/1,2,3,5

AJ – nová slovní zásoba (cat – cats, dog – dogs, spider – spiders, bird – birds, rabbit – rabbits, frog – frogs), vazba: Do you like cats? Yes, I do. Do you like spiders? No, I don´t. I don´t like spiders.


Úterý 28.11.2023

ČJ – převyprávění pohádky – Zlatovláska, čtení na známky 29/4, řazení slov podle abecedy – sešit, uč. str. 30/tabulka+pracovní list, 30/1,3 ústně

úterý 28. listopadu 2023

    HONZÍKOVA CESTA

Viktor, Honzík, Ferda, Terezka

seřaď slova podle abecedy

M – PS str. 29/3 a, b, NÁKUPY DO 15 (návštěva obchodu)


Pátek 24.11.2023

ČJ – zápis do sešitu VĚTY PŘACÍ, uč. str. 28/1 ústně, 29/2 ústně + sešit (jedno přání a k tomu obrázek), DÚ 29/4 + a-e ústně, uč. str. 22/1 + Bohumil Říha, Helena Zmatlíková (zápis do sešitu)

DOBROVOLNÝ DOMÁCÍ ÚKOL

Zlatovlaska pohadka 1973 cz – YouTube

M – dnes nebyla (byla včera)

PRV – Ptáci stálí a ptáci stěhovaví (pracovní list v sešitě)


Čtvrtek 23.11.2023

ČJ – řazení slov podle abecedy – sešit (modrá, hnědá, žlutá, zelená, oranžová), VĚTY PŘACÍ – uč. str. 29/2 ústně

M (dnes 2 hodiny) – PS str. 31/1,3,5,6,2,4 DÚ, str. 32,33,34 (kdo nestihl – dokončit do 27.11.)


Středa 22.11.2023

ČJ – uč. str. 27/1,2 + zápis do sešitu

M – PS str. 30/1,2,3,4 DÚ,5 do sešitu

AJ – množné číslo podstatných jmen (books, bags, pencils, rulers, crayons, pencil-cases, chairs, rubbers, pens), př.: two red notebooks, two black pencils,…


Úterý 21.11.2023

ČJ – uč. str. 27/žlutý rámeček ústně – zápis učiva do sešitu VĚTY ROZKAZOVACÍ, uč. str. 27/4 ústně, uč. str. 28/5,6 (kopie + nalepené v sešitě – nemocným jsem poslala domů po spolužačce)

M – zápis učiva do sešitu – Sčítání a odčítání do 15, počítání na rychlost (+,- do 13 s přechodem přes 10, +,- do 20 bez přechodu přes základ 10)

HV – Hudební pohádka

svěrák uhlíř písničky šípková růženka – YouTube


Pondělí 20.11.2023

ČJ – Druhy vět – zápis do sešitu, Písanka str. 23

M – PS str. 29/1,2,4,5,6

PRV – uč. str. 13 STAVBA TĚLA ČTYŘNOHÝCH ZVÍŘAT A STAVBA TĚLA PTÁKŮ (nemocným dodám pracovní listy po návratu do školy)


Čtvrtek 16.11.2023

ČJ – uč. str. 36/1 do sešitu + DÚ dokončit dvě věty do sešitu + čtení 25/2

M – PS str. 28/4,5,1 + zápis slovní úlohy do sešitu

Večerníček Rumcajs II. – YouTube


Středa 15.11.2023

ČJ – řazení slov podle abecedy do sešitu – trpaslíci (Šmudla, Prófa, Kejchal, Dřímal, Stydlín, Štístko, Rejpal) – sešity mám u sebe

M – PS str. 27/3, počítání příkladů na rychlost – pracovní listy mám u sebe, PS mám u sebe ke kontrole

AJ – dnes nebyla (sešity jsem si vysbírala)


Úterý 14.11.2023

ČJ – Básnička (Byl jeden domeček…), druhy vět – rozdíly – ústně (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), uč. str. 25/3 – skládání vět – věta oznamovací, věta tázací (věta oznamovací – kostky: modrá – žlutá – růžová, věty tázací – kostky: žlutá – modrá – růžová), pohádka – Sněhurka a sedm trpaslíků (jména trpaslíků)

M – Diktát příkladů do sešitu (10+8, 10-5, 10+10, 20-2, 6+5, 16-2, 9+3, 11-2, 8+5, 13-3), PS str. 27/1, DÚ PS str. 28/2,3,6

14.11.

          Diktát

18, 5, ….


Pondělí 13.11.2023

ČJ – uč. str. 26/8a – zápis do sešitu, písanky mám u sebe

M – PS str. 27/2,4a,5 DÚ, zápis do sešitu (sčítání a odčítání do 14), sešity mám u sebe

PRV – zápis do sešitu – PTÁCI, sešity mám u sebe

13.11.

             PTÁCI

-peří

– zobák

– 2 nohy, 2 křídla

– létají

– mláďata z vajíček


Pátek 10.11.2023

ČJ – uč. str. 26/5 ústně, 26/6 + zápis do sešitu, Písanka str. 22 dokončit za DÚ

M – PS str. 24/4a – do sešitu (poslala jsem), počítání příkladů na rychlost a přesnost (některé mám ještě u sebe – nalepím v pondělí do sešitu)

PRV – uč. str. 12/SAVCI, PTÁCI, uč. str. 13 – stavba těla savců a ptáků, zápis do sešitu

10.11.

          PTÁCI

nakreslit obrázek ptáčka


Čtvrtek 9.11.2023

ČJ – Písanka str. 21

M – PS str. 24/4b – zápis do sešitu

Divadlo – Zimní příhody včelích medvídků


ZÍTRA DIVADLO!!! TV NEBUDE!


Středa 8.11.2023

ČJ – uč. str. 23/3 ústně, uč. str. 24/ obě poučky, 24/1 + zápis učiva do sešitu, diktát písmen – písanka str. 19 ( k, h, f, b, d, t, l, ď ) – písanky mám u sebe

M – PS str. 25/5, zápis do sešitu (sčítání a odčítání do 13) – sešity mám u sebe

AJ – Halloween – slovní zásoba (ghost, cowboy, monster, witch, ballerina, pirate) – obrázky postav do sešitu

Knock Knock, Trick Or Treat? | Halloween Song | Super Simple Songs – YouTube


Úterý 7.11.2023

ČJ – uč. str. 23/říkanka,1 do sešitu (přepis vět z učebnice), 23/2 ústně, Písanka str. 19 (kromě diktátu písmen)

M – PS str. 25/1,3, PS str. 26/3,2,4 (kdo nemá str. 26, dokončí za DÚ)


Pondělí 6.11.2023

ČJ – řazení slov podle abecedy (z M PS str. 22/2), zápis do prvouky – opis z tabule (savci)

M – PS str. 22/2, PS str. 24/1,3, oprava písemné práce + vyhodnocení

PRV – uč. str. 12 (savci), zápis do sešitu (SAVCI)


Pátek 3.11.2023

ČJ – Druhy vět – věta oznamovací – doplnění zápisu (středa 1.11.) + práce s textem (datel černý 2.11.), uč. str. 21/3, DÚ naučit číst uč. str. 22/1, některé písanky mám u sebe

M – Kontrolní práce (+,- do 20 a +,- do 11 s přechodem přes základ 10), PS str. 25/2a,b, skládání obrázků – +,- do 20 (samostatná práce), sešity mám u sebe

PRV – uč. str. 12 + pracovní listy (značky z kalendáře přírody, savci-ptáci), sešity mám u sebe


Čtvrtek 2.11.2023

ČJ – Písanka str. 18 + přepis textu do sešitu (Datel černý)

M – PS str. 23/2, 24/2, 26/1, DÚ 24/5,6 a 25/4,6


Středa 1.11.2023

ČJ – nové učivo – druhy vět (věta oznamovací) – práce s textem v sešitě…

M – PS str. 23/1,4,6,7 (cv.2 doděláme zítra), PS str. 26/1

AJ – Halloween 


Úterý 31.10.2023

ČJ – Skládání slov podle abecedy (veverka, hajný, dub, kuna, stopa), opis vět z tabule + čtení psacího písma

úterý 31. října 2023

dub, hajný, kuna, stopa, veverka

Veverka obecná

Má zrzavou, černou a někdy hnědou srst.

Zadní nohy má mnohem delší než přední.

Pohybuje se dlouhými poskoky. 

M – PS str. 22 celá, 23/3,5 (kdo nestihl, DÚ)

AJ bez sešituHalloween (pracovní listy mám u sebe – zítra nalepíme do sešitu)


Pondělí 30.10.2023 (omlouvám se za zpoždění)

ČJ řazení slov podle abecedy do sešitu 14/8b (rajče, řepa, pórek, salát, okurka), Písanka str. 16,17 dokončit za DÚ, hlasité čtení z čítanky (čítanky máme ve škole)

M –PS str. 78/3, 79/1,2, 3,4 DÚ do pátku 3.11.

PRV – 28. říjen (sešity mám u sebe ke kontrole)


Úterý 24.10., středa 25.10.2023

ČJ – uč. str. 19/2 – jen druhá říkanka – ústně, uč. str. 21/1ústně,2 do sešitu (stačí 3 věty), DÚ ČÍST ČÍTANKA str. 82-84 DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY + prosím o obalení čítanky

M – PS vše po stranu 21 (včetně) – DÚ str. 21 – kdo nestihl ve škole

HV – Bedřich Smetana

AJ – bude až příští týden – téma Halloween (2 hodiny)


Pondělí 23.10.2023

ČJ – uč. str. 14/6 + zápis do sešitu, Písanka str. 10, 14 a 15 za DÚ

23. října

14/6

+ napsat 4 seřazená slova podle abecedy

M – PS str. 19/3, pokračování počítání na str. 21, písemná práce – sčítání a odčítání na číselné ose

PRV – pracovní listy – podzim (pracovní listy i sešity mám u sebe)


Pátek 20.10.2023

ČJ – uč. str. 19/1 ústně, uč. str. 20/5 ústně, DÚ PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři z 1. třídy – str. 40 celá, hlasité čtení

M – PS str. 18/5,6, PS str. 19/1, PS str. 20/1,2

PRV + ČJ – uč. ČJ str. 15/4 (na pracovní list – mám u sebe)


Čtvrtek 19.10.2023

ČJ – uč. str. 15/3a kluci + zápis do sešitu (chlapci ve třídě – Dmitro, David, Bert, Jiří, Marek, Štěpán, Filip, Šimon, Maksym, Matyas, Maxim), procvičujeme – den, datum, rok (ČTVRTEK 19. října 2023, 19.10.)

19. října 

15/3a

Bert, David,…

M – sčítání a odčítání na číselné ose (sešity mám u sebe), PS str. 19/2,4, DÚ PS str. 20/3 a + b (muchomůrku nakresli na papír)


Středa 18.10.2023

ČJ – uč. str. 15/3a do sešitu (dívky ve třídě – Marie, Eliška, Klaudie, Lucie, Soňa, Viktorie, Pavlína, Kristýna), procvičujeme – den, datum, rok (např. STŘEDA 18. října 2023, 18.10.), abeceda zpaměti – trénujeme, Písanka str. 13 celá 

18. října

Složitější řazení slov

15/3a

Eliška,….

M – PS str. 16/7 diktát (10-3, 10-6,10-2,10-10,…), PS str. 17 dokončení celé strany

AJ –Školní potřeby, barvy (chair, crayon, ruler, notebook, pen, pencil, book, rubber, bag, pencil case) + věty: The pen is red. The pencil is yellow. atd., vazba: What´s your name? I am…., čísla 0 – 20


Úterý 17.10.2023

ČJ – Řazení jmen podle abecedy – do sešitu (Křemílek, Vochomůrka, Filipka, Burdych), Písanka str. 12 celá, čtení na známky – uč. str. 9/1

M – PS str. 16 (vše kromě cv. 7 – diktát), DÚ PS str. 17/2


Pondělí 16.10.2023

ČJ – OSLOVENÍ, POZDRAV – uč. str. 9/1, uč. str. 10/2, zápis do sešitu – velká psací písmena z uč. str. 12, stále procvičujeme: den, datum, rok (např. pondělí 16. října 2023, 16.10.)

M – PS str. 15 dokončení (15/9, 7 DÚ)

PRV – uč. str. 11 čtení + zápis do sešitu, sešity mám u sebe


Pátek 13.10.2023

ČJ (dnes nebyl) – DÚ uč. str. 9/1 naučit číst, poslech pohádky (uč. str. 10/3)

ÚKOL NA VÍKEND – poslechni si pohádku a pokus se ji vyprávět…

M – PS str. 14/4, 21/1, zápis v sešitě

AJ (místo středy) – Vazba: What´s your name? My name is…, čísla 1-20, školní potřeby – opakování (pracovní list v sešitě)

PRV – Téma: PODZIM, uč. str. 10 a 11 (značky + povídání o obrázku)


Čtvrtek 12.10.2023

ČJ – uč. str. 13/2 + zápis do sešitu – řazení slov podle abecedy, abeceda – malá psací písmena, 16/9, diktát doposud probraných písmen z písanky na známky – Písanka str. 11 (dokončení strany) 

M – PS str. 14 (vše kromě cvičení 4 – nedělat), PS str. 21/1 (4 sloupečky)

AJ – sešity Aj mám stále u sebe


Středa 11.10.2023

ČJ – abeceda, řazení slov podle abecedy – uč. str. 13/3 do sešitu

M – Diktát 10 příkladů (10-5,10-6,10-8,…), Odčítání do 11 (práce pouze v sešitě)

AJ – dnes nebyla (budeme mít zítra – sešity mám u sebe)

VV – drak, temperová barva


Úterý 10.10.2023

ČJ – abeceda – správné čtení podle učebnice (kdo už umí, učí se abecedu zpaměti), řazení písmen podle abecedy (pracovní list v sešitě– uč. str. 12/2), Písanka str. 11 (8 řádků), NOVÉ UČIVO – ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY – uč. str. 13/1 + zápis do sešitu

M – Diktát 10 příkladů (např.: 10-7, 10-4,10-6,…), NOVÉ UČIVO – Odčítání do 11 s přechodem přes desítku- PS str. 17/1

HV – rytmická cvičení, zpěv písní, hudební pohádka + hudební nástroje (Ilja Hurník – Nekonečná pohádka)

Příběhy jedné kapely – Nekonečná pohádka – YouTube


Pondělí 9.10.2023

ČJ – Zápis do sešitu (malá tiskací písmena – podle uč. str. 12), uč. str.12/3 (pracovní list v sešitě), Písanka str. 9 celá (kdo nestihl- dokončit za DÚ)

9.10.

Abeceda 

a,b,c,č,…

M – Sčítání do 13 (zápis do sešitu), PS str. 18/4

PRV – Dokončení pracovního listu – Jsem školák (pracovní list i sešit mám u sebe)


Pátek 6.10.2023

ČJ – Abeceda (správné čtení abecedy podle uč. str.12/1 + kdo už správně přečte, může se začít učit zpaměti), zápis do sešitu – nácvik psaní VELKÝCH PSACÍCH PÍSMEN – podle uč. str. 12/1, DÚ pouze pro děti, které byly ve škole + ČTENÍ (cokoliv)

6.10.

      Abeceda

A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, 

H, CH, I, J, K, L, M, N,

Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T,

Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž

M – Sčítání do 12 s rozkladem (počítání příkladů do sešitu), PS str. 18/1,2,3,4 (pouze 1. sloupeček – zbytek dokončíme příští týden)

PRV – Pracovní list JSEM ŠKOLÁK (dokončíme v pondělí), sešity i pracovní list mám u sebe

PRČ – Trénujeme zavazování bot (CÍL: zavážu si sám/a do konce října boty :o) )


Čtvrtek 5.10.2023

ČJ – uč. str. 13/4 stále procvičujeme (před, za, mezi), Písanka str. 8 celá, abeceda – trénovat čtení celé abecedy

M – Dopočítávání do 10 (4 a kolik je 10…), Sčítání do 11 (sešit), PS str. 17/4,6, PS str. 14/2 a 16/2


Středa 4.10.2023

ČJ – pracovní list v sešitě – uč. str.13/4 (pojmy před, za), diktát písmen v Písance str. 7 – bez opory (f,k,h,b,e,l,i,u), čtení, procvičování abecedy, dnů v týdnu, měsíců v roce, datum

M – Dnes bez PS, Práce v sešitěprocvičování dopočítávání do 10 (2x diktát), příklady + rozklad čísel

AJ – Čísla 1-20 do sešitu, otázka/odpověď: What´s your name? I am…(poslech)

VV – bota


Úterý 3.10.2023

ČJUčíme se říct celou abecedu (podle tabulky uč. str. 12), uč. str. 13/4 ústně, Písanka str. 7 (8 řádků) – některé písanky mám u sebe, zápis do sešitu ČJ – malá psací písmena (ne tiskací), DÚ sešit ČJ – korálky

3.10.

        Abeceda 

a, b, c, č, d, ď, e, f, g,

h, ch, i, j, k, l, m, n,

ň, o, p, q, r, ř, s, š, t,

ť, u, v, w, x, y, z, ž

M – Práce v sešitě (bez PS)


Pondělí 2.10.2023

ČJ – uč.str.12/1 + poučka, zápis do sešitu, dokončení písanky str. 6 (Písanky mám u sebe)

2.10.

Abeceda

A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,

H,CH,I,J,K,L,M,N,

Ň,O,P,Q,R,Ř,S,Š,T,

Ť,U,V,W,X,Y,Z,Ž

M – PS str. 13/3,4

PRV – Zápis do sešitu Téma: Domov, bydliště, dům


Pátek 29.9.2023

ČJ – uč. str. 11/říkanka+1,2 ústně, DÚ PÍSANKA str. 6 (7 řádků) – zbytek doděláme v pondělí

M – PS str. 13/1,2 + počítání na dvacítkovém počítadle

PRV – Téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, uč. str. 9 + zápis do sešitu


Středa 27.9.2023

ČJ – Diktát písmen na známky (bez opory tabulek-zpaměti), uč. str. 11/3, dopravní prostředky – říkanky (youtube), DÚ PS ke Slabikáři str. 38 celá

Dopravní prostředky a jejich zvuky – říkanky – pro děti – 1./3 část – YouTube

Dopravní prostředky a jejich zvuky – říkanky – pro děti – 2./3 část – YouTube

M – PS str. 12 celá, PS str. 13/5 

AJ – Dopravní prostředky, barvy (train, plane, car, scooter, bike) + tvoření vět: The train is black and brown… pokyny ve třídě, vazba: How are you? I am fine, thank you.

VV – Dopravní prostředky (černý fix, vodové barvy)


Úterý 26.9.2023

ČJ – Uč. str. 8/1,2,3,4, Písanka str. 5 dokončení (diktát dosud nacvičených písmen z písanky 1: l, e, b, h, k, f)

M – zápis do sešitu matematiky, PS str. 11 celá (poslední dva příklady na straně DÚ)

26.9.

Sčítání do 11

11+0=11                    0+11=11

10+1=11                    1+10=11

9+2=11                       2+9=11

8+3=11                       3+8=11

7+4=11                       4+7=11

6+5=11                       5+6=11


Pondělí 25.9.2023

ČJ – Vyprávění pohádek (O řepě, Hrnečku, vař!), uč. str. 9/8 do sešitu, DÚ Písanka str. 5 (7 řádků)

M – Vyvození sčítání do 11 – PS str. 12/3

PRV – Semafory, správné přecházení přes silnici – zápis do sešitu PRV + hledej semafory v uč. str. 8 a 9


Pátek 22.9.2023

ČJ – uč. str. 9/5,6 do sešitu, uč. str. 9/7 ústně + poučky

M – +,- do 20 (do sešitu – sešity mám u sebe ke kontrole), PS str. 10 postupné dokončování

PRV – uč. str. 8 + zápis do sešitu


Čtvrtek 21.9.2023

ČJ – uč. str. 7/1 (čtení vět, správné pořadí vět, přepis vět do sešitu – 1b)

M – Opis příkladů do sešitu z tabule (odčítání do 10), pokračování počítání v PS na str. 10 

TV – hod míčkem


Středa 20.9.2023

ČJ – uč. str. 7/3 přepis slov do sešitu

M – Geometrické útvary v praxi, PS1 str. 78/1,2

AJ – Procvičování probraného učiva (barvy, čísla, hračky, dopravní prostředky, pokyny, pozdravy, ….), How are you? I am fine, thank you.


Úterý 19.9.2023

ČJ – uč. str. 7/2 do sešitu, Písanka str. 4 (dokončit za DÚ) + jméno a příjmení na známky

M – PS str. 9/ dokončení celé strany


Pondělí 18.9.2023

ČJ – uč. str. 6/ 5 ústně, Písanka str. 4 – opis 7 řádků h, k (čtení textu + odpovědi na otázky doděláme zítra)

M – PS str. 9/1 a,b,c,d DÚ

PRV – O přestávce – uč. str. 6, ústně odpovědi na otázky str. 7/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,23,25 + zápis do sešitu (DÚ na pátek – nakresli pod zápis obrázek na téma PŘESTÁVKA)

TV- skok do písku


Čtvrtek 14.9.2023 a pátek 15.9.2023

ČJ – Téma: Věta, slovo, slabika, hláska/písmeno (rozlišení), procvičování tvarů písmen – velká tiskací písmena, velká psací písmena,… (dnes jsme pracovali s mazací tabulkou), vlastní jména – uč. str. 7/1 ústně, uč. str. 6/3,4 

M – PS str. 8 celá

TV – běh

PRČ – plastelína (jméno + příjmení – tiskací, psací písmo)

PRV – Jsem školák – procházka po škole, sešity PRV mám u sebe


Středa 13.9.2023

ČJ – uč.str.5/2ústně nahoře, PS str. 5/1 dole ústně, DÚ – sešit ČJ

M – opis příkladů z tabule do sešitu (sčítání do 10)

AJ – představování se, pozdravy, poděkování, barvy, čísla, vazba: How are you? I am fine, thank you. SEŠITY MÁM U SEBE


Úterý 12.9.2023

ČJ – uč. str. 5/1 nahoře – ústně, uč. str. 5/2 dole ústně, Písanka str. 3 celá strana

M – Tvoření slovních úloh – PS str. 7/1,3


Pondělí 11.9.2023

ČJ – Písmena tiskací a psací, věty, slova a slabiky – procvičování (bez učebnice), Písanka str. 2 dokončení celé strany (PÍSANKY MÁM U SEBE), čtení v učebnici prvouky a v písance

M – PS str. 6 dokončení, PS str. 7/2,4,5 (cvičení 1 a 3 doděláme v úterý)

PRV – uč. str. 4 a 5 (povídání si o škole, pravidla, čtení), DÚ nakresli jakýkoliv obrázek do sešitu PRV na téma škola (na pátek 15.9.)


Pátek 8.9.2023

ČJ – uč. str. 4 /Do školy + a-e (projít pouze ústně)

M – Tvoření slovních úloh PS str. 5/1, PS str. 6/2,3,4 (ostatní cvičení na stránce doděláme v pondělí)

PRV – Téma: Jsem školák + zápis v sešitě


Čtvrtek 7.9.2023

ČJ – uč. str.4/ seznámení s Agátou + a,b,c,d, Písanka str. 2/pouze l (lev), čtení v PS ke Slabikáři (mám ve škole)

M – PS str. 4/2,3,4, PS str. 5/2,3,4,5 (cvičení 1 uděláme zítra)

TV – skok do dálky


Středa 6.9.2023

ČJ – učebnice ČJ – obalit (do učebnice nepsat – žáci poučeni), Písanka 1. dílobalit, sešit ČJ mám obalený ve třídě z minulého roku, PS ke Slabikáři z 1. třídy mám obalený ve třídě, ČÍTANKY mám zatím ve třídě (budeme používat později) – obalíme později

M – učebnici nemáme, PS 1. díl – obalit (žáci do PS píší tužkou), sešit Mobalit

AJ – sešit AJ z minulého školního roku

PRV – dám zítra – obalit (učebnice + malý sešit)

Děkuji