Zápis termínu na individuální PROSPĚCHOVÉ

Středa 28.2.2024

ČJ – uč. str. 59/7 (slova do sešitu, věty ústně), Písanka str. 4 celá 

M – Procvičování sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku typu 21+4, 25-4 do sešitu (PS str. 67-70), PS str. 71/4, jednotky délky (km, m, dm, cm, mm) + využití v praxi

Jednotky délky (přehled), Matýskova matematika 7. díl, strana 56, cvičení 1 (youtube.com)

G – rýsování podle pravítka (používání ořezávátka – ostrá tužka, správné položení pravítka, správné držení tužky, rýsování rovných čar

AJ – slovesa (run, jump, ride a bike, rollerblade, dance, climb), I can …., čtení slov + přepis (barvy), přídavná jména procvičování (big, small, tall,…)


Úterý 27.2.2024

ČJ – Písanka 2 str. 3 (8 řádků), uč. str. 60/12 do sešitu + zakroužkovat tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, hý, chý,  ký, rý, dý, tý, ný)

M – PS str. 70

HV – hudební nástroje (kontrabas, pozoun, trubka, flétna, klavír)

Příběhy jedné kapely – Jak se kontrabas zamiloval (youtube.com)


Pondělí 26.2.2024

ČJ – Diktát slov – u, ú, ů + společná kontrola (domů, mamut, únor, průvod, sud, úklid, kuna, úloha, růže) SEŠITY MÁM U SEBE, Písanka 2. díl str. 2

M –  PS str. 69/1 do sešitu (včetně výpočtů tužkou), PS str. 69/10 (7+7, 6+6, 12-7, 15-6, 14-6, 9+9, 15-9, 9+2, 8+8, 12-9) SEŠITY MÁM U SEBE

PRV – dnes nebyla


Pátek 16.2.2024

ČJ – čtení a recitace básně na známky, uč. str. 58/4 do sešitu, DÚ uč. str. 58/3 do sešitu

M – G, VV  – práce s papírem – osově souměrné útvary, osa souměrnosti – PS str. 62/a srdce,b,c (do sešitu)

PRV – VLAST uč. str. 22, zápis učiva do sešitu, pracovní listy – dokončení

16.2.

         NAŠE VLAST

– Česká republika 

– hlavní město Praha

– státní symboly: hymna

                                znak 

                                vlajka


Čtvrtek 15.2.2024

ČJ – uč. str. 58/1,2 do sešitu+vyznačení tvrdých slabik (žlutou tabulku jen přečíst)

M – PS str. 68/3, PS str. 69/celá strana kromě diktátu (diktát zítra)


Středa 14.2.2024

ČJ – Tvrdé souhlásky – zápis do sešitu, DÚ uč. str. 55/7 do sešitu

M – uč. str. 67/2, PS str. 68/1,2

AJ – slovesa (run, jump, ride a bike, rollerblade, dance, climb), I can ….


Úterý 13.2.2024

ČJ – uč. str. 53/1 dole + odpovědi na otázky a-e, recitace básně na známky, hlasité čtení

M – PS str. 66/1,2,5,6, PS str. 67/1a,b,c,3,4,5

HV – Hymna


Pondělí 12.2.2024

ČJ – uč. str. 56/11 do sešitu, kontrola DÚ + čtení textu (uč. str. 50/2)

TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

M – dnes nebyla

PRV – uč. str. 22 VLAST, HLAVNÍ MĚSTO, sešity mám u sebe

Česká státní vlajka – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Státní znak České republiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Život v ČR: Státní hymna – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)


Pátek 9.2.2024

ČJ – plynulé čtení básně na známky, recitace básně, uč. str. 49/6 opsat větu do sešitu, slova rozdělit tužkou na slabiky, tužkou – určit souhlásky (x) a samohlásky (o), zápis do sešitu – SOUHLÁSKY, DÚ uč. str. 50/2 naučit číst text + 50/2c do sešitu

SOUHLÁSKY 

– souhlásky značíme křížkem 

 

M – PS str. 65 celá, PS str.66/3,4, PS str. 77/1,2,3,4,5,6 (cvičení 7 a 8 jsme zatím nedělali)

PRV – Masopust + zápis do sešitu

9.2.

MASOPUST

+nakresli obrázek na toto téma

Chaloupka na vršku – 02 Jak to bylo o Masopustu (youtube.com)


Čtvrtek 8.2.2024

ČJ – uč. str. 109/u, ů, ú b) do sešitu + vysvětlit si význam všech slov

M – PS str. 62/2, PS str. 63/1,4a,b,c,5 (máme vše po stranu 64 včetně)


Středa 7.2.2024

ČJ – procvičování u, ú, ů – přepis slov do sešitu ze strany 109/a) u,ů,ú) – sešity mám u sebe

M – PS str. 62/1,4,3+ obrázky a,b,c, PS str. 63/2,3,6 

AJ – slovesa (run, jump, rollerblade, ride a bike, dance, climb, …), CAN I can _____. (I can run. I can ride a bike.) – tvoření vět, barvy – čtení, překlad


Úterý 6.2.2024

ČJ – uč. str. 48/5 do sešitu, doplňování u, ú, ů do slov (pracovní list dodám po příchodu do školy) – doma ústně str. 109/u,ú,ů pouze a), recitace básně na recitační soutěž

M – uč. str. 61 celá strana (DÚ PS str. 61/7 do sešitu), počítání se závorkami – sešit


Pondělí 5.2.2024

ČJ – uč. str. 50/3 dokončenípsaní u, ú, ů, dělení slov na slabiky, hlásky (samohlásky, souhlásky) – sešity mám u sebe, nácvik básničky na recitační soutěž, čtení – prvouka str. 21 + 22 město

M – Počítání se závorkami – pouze práce v sešitě (sešity mám u sebe)

PRV – uč. str. 21 a 22 (město), pojmy: rodinný dům, bytový dům, obec (vesnice, město), zápis do sešitu


Pátek 2.2.2024 – Pololetní prázdniny


Čtvrtek 1.2.2024

ČJ – uč. str. 50/3 do sešitu (po slovo únor – včetně :o)), nácvik básně na recitační soutěž, seznámení se s novým spolužákem

M – PS str. 53/4, PS str. 59/8,9, PS str. 56/5, PS str. 44/3 a 49/4, PS str. 56/2 dokončení – pojmy hned před, hned za, mezi (máme v PS sešitě vyplněno vše po stranu 60)


Středa 31.1.2024

VYSVĚDČENÍ

M – PS str. 58/5, PS str. 53/1,3,5

ČJ – čtení  – pracovní list do prvouky (dodám po příchodu)

Sešity prvouky a anglického jazyka mám u sebe.


Úterý 30.1.2024

ČJ – zápis učiva (SAMOHLÁSKY), vyvození nového učiva PRAVIDLA PSANÍ U,Ú,Ů, nácvik básničky na recitační soutěž (dodám text)

M – PS str. 77/1,2,3,4, PS str. 52 celá strana (kromě cv.2)


Pondělí 29.1.2024

ČJ – Dělení slov na slabiky, určování souhlásek a samohlásek ve slovech (značíme: x, o) – pouze práce v sešitě, pracovní list – doplňování slov do básničky na recitační soutěž (dodám po příchodu do školy)

pondělí 29. ledna 2024

Tuč/ňá/ci jsou čer/no/bí/lí.

Samice snáší vejce.

Polykají ryby v celku.

M – PS str. 57/7,8 + práce v sešitě (porovnávání čísel)

PRV – uč. str. 20 + pojmy: rodinný dům, bytový dům


Pátek 26.1.2024

ČJ – práce v sešitě (nemocní nemusí řešit)

M – PS str. 58/1,2,3,4, PS str. 60/1,2,3


Čtvrtek 25.1.2024

ČJ – Práce v sešitě – přepis vět do sešitu, samohlásky krátké (a, e, i/y, o, u), dlouhé (á, é, í/ý, ó, ú/ů) a dvojhlásky (au, ou, eu)

M – PS str. 56/1, PS str. 58/1 + sazka 1. tabulka (56/2)


Středa 24.1.2024

ČJ – uč. str. 45 + zápis do sešitu (zítra dokončíme), dnešní téma: TUČŇÁCI

M – PS str. 59/1,2,3,4,5, PS str. 55/1,2, PS str. 56/4 do sešitu matematiky na novou stranu

AJ – procvičování sloves (run-běhat, jump – skákat, climb – šplhat, dance – tancovat, ride a bike – jezdit na kole, rollerblade – jezdit na kolečkových bruslích aj.), barvy + nácvik správného čtení slov

VV – Tučňák – práce s temperovými barvami


Úterý 23.1.2024

ČJ – Dokončení pracovního listu + práce v sešitě, diktát vět 26/8 a (první dvě věty) VŠECHNY SEŠITY MÁM U SEBE KE KONTROLE

M – Práce v sešitě + práce s číselnou osou (orientace), PS str. 57/1,2,3,4

HV – Holka modrooká (pracovní list – děti mají u sebe)


Pondělí 22.1.2024

ČJ – Pracovní list (nalepím pak do sešitu) + diktát slov – uč. str. 7/3 do sešitu

M – Pouze práce v sešitě + práce s číselnou osou (orientace)

PRV – uč. str. 18 čtení + svátky v rodině, oslavy (všechny sešity mám u sebe)


Pátek 19.1.2024

ČJ – slova bez citového zabarvení, slova citově zabarvená (lichotivá, hanlivá) – uč. str. 42 ústně + zápis do sešitu (posílala jsem)

M – odčítání desítek – zápis do sešitu (posílala jsem), Geometrie – PS str. 60/4, PS str. 88/1,6 (kdo nestihl – DÚ) 

PRV – rodinauč. str. 18 přečíst + pracovní list (dodám po příchodu do školy)


Čtvrtek 18.1.2024

ČJ – uč. str. 41/4 čtení na známky + slova mnohoznačná, hádanky – pracovní list, pracovní list – slova mnohoznačná + druhy vět (pracovní listy dodám chybějícím po příchodu, mám vše u sebe), diktát do sešitu – uč. str. 14/8 b

M – PS str. 51 celá (někteří DÚ 51/1c), některé PS mám u sebe


Středa 17.1.2024

ČJ – Slova mnohoznačná – procvičování – pracovní list dodám po příchodu do školy, slova bez citového zabarvení, slova citově zabarvená (lichotivá, hanlivá) – vyvození nového učiva uč. str. 42, diktát slov do sešitu – uč. str. 14/8a,  (15. 1. jsme psali diktát slov 16/10)

M – PS str. 50 celá

AJ – procvičování slovní zásoby (run – běhat, jump – skákat, climb – šplhat, dance – tancovat, ride a bike – jezdit na kole, rollerblade – jezdit na kolečkových bruslích), barvy, čísla + pracovní list, říkanky a písničky


Úterý 16.1.2024

ČJ – uč. str. 41/1,2,3 ústně + zápis do sešitu (SLOVA MNOHOZNAČNÁ)

M – PS str. 56/3 + zápis do sešitu (2 strany)


Pondělí 15.1.2024

Zpráva v Bakaláři


Pátek 12.1.2024

ČJ – uč. str. 39/1,2 ústně + zápis do sešitu 

M – PS str. 57/5,6, PS str. 56/2 (pouze 1. tabulku – sazku – práce s čísly 0-50 – škrtání a čtení čísel, od 51 do 100 prosím nic neškrtejte)

PRV – pracovní list (nemocným dodám po příchodu do školy)


Čtvrtek 11.1.2024

ČJ – uč. str. 39/3 pokračování

M – PS str. 54/6,7, PS str. 55/4,6


Středa 10.1.2024

ČJ – uč. str. 39 ústně, diktát slabik (má, le, só, pu, mé, su, pa, ló, si, mí)

M – rozklad čísel do sešitu, PS str. 48 celá, DÚ PS str. 54/1

AJ – procvičování probraného učiva, nová slovní zásoba – slovesa (run-běhat, jump – skákat, climb – šplhat, dance – tancovat, ride a bike – jezdit na kole, rollerblade – jezdit na kolečkových bruslích)

VV – Sněhulák (fixy, vodové barvy)


Úterý 9.1.2024

ČJ – uč. str. 38/4 do sešitu, diktát písmen na známky

M – rozklad čísel, číselná řada 100-0 (práce v sešitě)


Pondělí 8.1.2024

ČJ – uč. str. 37/3 + zápis v sešitu, diktát písmen na známky – malá psací písmena, čtení- prvouka str. 25

M – číselná řada 100 – 0, číselná osa a orientace na ní (pracovní list)

PRV – ZIMA, ZIMNÍ SPORTY – uč. str. 25, sešity mám u sebe

TV – vybíjená


Pátek 5.1.2024

ČJ – Druhy vět – dokončení pracovního listu v sešitě ČJ + čtení vět, Písanka str. 40, Písanka str. 35 a 38 diktáty písmen, Písanku máme dokončenou celou – v pondělí proběhne kontrola

str. 35

b, c, d, f, g, h, ch, j, k, n,

q, r, s, t, u, v, w, y, y, z

str. 38

B, C, D, F, G, H, CH, J, K, N,

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

M – Číselná osa a orientace na ní, pracovní list v sešitě (nemocným dodám v pondělí)

Číselná osa v oboru 0 až 100, MATÝSKOVA MATEMATIKA 5. DÍL – POČÍTÁNÍ DO STA, str. 10, cv.2 (youtube.com)

PRV – Tři králové + zápis a obrázek do sešitu


Čtvrtek 4.1.2024

ČJ – Písanka str. 38 a 39, abeceda – velká psací písmena do sešitu a řazení jmen podle abecedy uč. str. 7/3

M – Číselná řada 0 – 100, PS str. 64


Středa 3.1.2024

ČJ – abeceda (malá psací písmena do sešitu), uč. str. 15/a do sešitu, druhy vět – procvičování- pracovní list, Písanka str. 37, vykládání o Vánocích

AJ, M – jsme dnes neměli, sešity AJ mám u sebePŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ŠŤASTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU.

Pátek 22.12.2023

Vánoční tvoření – přáníčka, stromečky, Vánoce – zvyky a tradice, posezení u čaje a ochutnávka cukroví, dárečky


Čtvrtek 21.12.2023

ČJ – Písanka str. 36 celá (kdo nestihl – DÚ), SLOH – výroba a psaní vánočních přáníček – vánoční tvoření


Středa 20.12.2023

ČJ – uč. str. 38/3 do sešitu, Písanka str. 35 (vše kromě diktátu) – většinu písanek mám u sebe

M – Číselná řada 1-100 do sešitu

20.12.

ČÍSLA DO 100

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,….

– až do sta po deseti

AJ – Christmas (sešity mám u sebe)


Úterý 19.12.2023

ČJ – uč. str. 38/1,2 ústně + zápis do sešitu (slova souznačná), DÚ do ČJ dnes není povinný (v sešitě – kdo chce, může si ale udělat)

M – Písemná práce na známky- sčítání a odčítání do 20 (sešity mám u sebe), PS str. 45,46 a 47 (46/6 + 47/2,3,4 DÚ)


Pondělí 18.12.2023

ČJ – Písanka str. 34 (dokončit doma), slova protikladná a souznačná – pracovní list (sešity i některé písanky mám u sebe ke kontrole)

M – PS str. 80 a 81 + zápis do sešitu (KVÁDR)

PRV – uč. str. 24 + zápis do sešitu (ZIMA)


Pátek 15.12.2023

ČJ – uč. str. 37/4 do sešitu, DÚ 37/5 nalepeno s sešitě, Písanka str. 33 celá strana

M – PS str. 41/4,5, zápis do sešitu (menšenec, menšitel, rozdíl), PS máme vše po stranu 43

PRV – Hmyz – zápis do sešitu + obrázky hmyzu, sešity mám u sebe ke kontrole


Čtvrtek 14.12.2023

Akademie školy


Středa 13.12.2023

ČJ – uč. str. 37/1,2 + zápis do sešitu SLOVA PROTIKLADNÁ, diktát písmen na známky – písanka str. 31, Písanka str. 32 celá (dokončit za DÚ)

M – PS str. 41/6, pojmy: sčítanec, sčítanec, součet – zápis do sešitu, PS str. 44/1 (Bingo – 2. tabulka)

PRV – Hmyz, stavba těla, videa (zajímavosti)

Monarch Butterfly Life Cycle (youtube.com)


Úterý 12.12.2023

ČJ – uč. str. 33/4, Písanka str. 24 – diktát písmen, Písanka str. 31 vše kromě diktátu písmen

M – PS str. 41/1,2,3 (procvičování pojmů – sčítanec, sčítanec, součet), PS str. 44/1 (1x tabulka – Bingo)


Pondělí 11.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – uč. str. 33/2 dokončení do sešitu, uč. str. 33/3, Písanka str. 29 a 30

M – PS str. 42 celá strana


Pátek 8.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ + HV –  uč. str. 33/1 do sešitu, 33/2 (2 řádky do sešitu), 33/4c)

M – PS str. 40 dokončení, PS str. 43 (dokončit za DÚ)

PRV – dnes nebyla


Čtvrtek 7.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – Písanka str. 28, uč. str. 32 celá (SLOHOVÁ CVIČENÍ – OMLUVA)

M – PS str. 39/4,5,6,8, PS str. 40/1

Tv – Nácvik na Akademii školy


Středa 6.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – Písanka str. 26 a 27, čtení z čítanky (O pejskovi a kočičce – Mikuláš) – čítanky mám ve škole – doma číst cokoliv jiného

M – PS str. 39/1,2,3

AJ – nebyla


Úterý 5.12.2023 (supluje Mariana Fizer)

ČJ – Písanka str. 20 a 25, uč. str. 17/3,4 ústně

M – PS str. 37 a 38 dokončení

Mikuláš – historie, zvyky, tradice, písničky, básničky


Pondělí 4.12.2023 (nejsem přítomna – paragraf :o( )

ČJ – uč. str. 17 celá, Písanka str. 24

M – PS str. 37/2,3a,5, PS str. 38/2

PRV – Hmyz str. 13 – přečíst


Pátek 1.12.2023

ČJ – uč. str. 30/2 do sešitu, řazení slov podle abecedy, DÚ uč. str. 17/1 naučit číst + a ústně

M – PS str. 35/4, G – zápis do sešitu TĚLESA – KRYCHLE + PS str. 79/5, 80/3

PRČ stěny krychle

PRV – dnes nebyla


Čtvrtek 30.11.2023

ČJ – Pracovní list (druhy vět) – dodám po příchodu do školy, diktát písmen – do sešitu (m, a, l, e, s, o, p, u, i, M, A, L, E, S, O, P, U, I)

M – PS str. 36/1,2,5,3,4 DÚ


Středa 29.11.2023

ČJ – Druhy vět – procvičování (pracovní list – sešit)

M – Zápis do sešitu – Sčítání a odčítání do 16, PS str. 35/1,2,3,5

AJ – nová slovní zásoba (cat – cats, dog – dogs, spider – spiders, bird – birds, rabbit – rabbits, frog – frogs), vazba: Do you like cats? Yes, I do. Do you like spiders? No, I don´t. I don´t like spiders.


Úterý 28.11.2023

ČJ – převyprávění pohádky – Zlatovláska, čtení na známky 29/4, řazení slov podle abecedy – sešit, uč. str. 30/tabulka+pracovní list, 30/1,3 ústně

úterý 28. listopadu 2023

    HONZÍKOVA CESTA

Viktor, Honzík, Ferda, Terezka

seřaď slova podle abecedy

M – PS str. 29/3 a, b, NÁKUPY DO 15 (návštěva obchodu)


Pátek 24.11.2023

ČJ – zápis do sešitu VĚTY PŘACÍ, uč. str. 28/1 ústně, 29/2 ústně + sešit (jedno přání a k tomu obrázek), DÚ 29/4 + a-e ústně, uč. str. 22/1 + Bohumil Říha, Helena Zmatlíková (zápis do sešitu)

DOBROVOLNÝ DOMÁCÍ ÚKOL

Zlatovlaska pohadka 1973 cz – YouTube

M – dnes nebyla (byla včera)

PRV – Ptáci stálí a ptáci stěhovaví (pracovní list v sešitě)


Čtvrtek 23.11.2023

ČJ – řazení slov podle abecedy – sešit (modrá, hnědá, žlutá, zelená, oranžová), VĚTY PŘACÍ – uč. str. 29/2 ústně

M (dnes 2 hodiny) – PS str. 31/1,3,5,6,2,4 DÚ, str. 32,33,34 (kdo nestihl – dokončit do 27.11.)


Středa 22.11.2023

ČJ – uč. str. 27/1,2 + zápis do sešitu

M – PS str. 30/1,2,3,4 DÚ,5 do sešitu

AJ – množné číslo podstatných jmen (books, bags, pencils, rulers, crayons, pencil-cases, chairs, rubbers, pens), př.: two red notebooks, two black pencils,…


Úterý 21.11.2023

ČJ – uč. str. 27/žlutý rámeček ústně – zápis učiva do sešitu VĚTY ROZKAZOVACÍ, uč. str. 27/4 ústně, uč. str. 28/5,6 (kopie + nalepené v sešitě – nemocným jsem poslala domů po spolužačce)

M – zápis učiva do sešitu – Sčítání a odčítání do 15, počítání na rychlost (+,- do 13 s přechodem přes 10, +,- do 20 bez přechodu přes základ 10)

HV – Hudební pohádka

svěrák uhlíř písničky šípková růženka – YouTube


Pondělí 20.11.2023

ČJ – Druhy vět – zápis do sešitu, Písanka str. 23

M – PS str. 29/1,2,4,5,6

PRV – uč. str. 13 STAVBA TĚLA ČTYŘNOHÝCH ZVÍŘAT A STAVBA TĚLA PTÁKŮ (nemocným dodám pracovní listy po návratu do školy)


Čtvrtek 16.11.2023

ČJ – uč. str. 36/1 do sešitu + DÚ dokončit dvě věty do sešitu + čtení 25/2

M – PS str. 28/4,5,1 + zápis slovní úlohy do sešitu

Večerníček Rumcajs II. – YouTube


Středa 15.11.2023

ČJ – řazení slov podle abecedy do sešitu – trpaslíci (Šmudla, Prófa, Kejchal, Dřímal, Stydlín, Štístko, Rejpal) – sešity mám u sebe

M – PS str. 27/3, počítání příkladů na rychlost – pracovní listy mám u sebe, PS mám u sebe ke kontrole

AJ – dnes nebyla (sešity jsem si vysbírala)


Úterý 14.11.2023

ČJ – Básnička (Byl jeden domeček…), druhy vět – rozdíly – ústně (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), uč. str. 25/3 – skládání vět – věta oznamovací, věta tázací (věta oznamovací – kostky: modrá – žlutá – růžová, věty tázací – kostky: žlutá – modrá – růžová), pohádka – Sněhurka a sedm trpaslíků (jména trpaslíků)

M – Diktát příkladů do sešitu (10+8, 10-5, 10+10, 20-2, 6+5, 16-2, 9+3, 11-2, 8+5, 13-3), PS str. 27/1, DÚ PS str. 28/2,3,6

14.11.

          Diktát

18, 5, ….


Pondělí 13.11.2023

ČJ – uč. str. 26/8a – zápis do sešitu, písanky mám u sebe

M – PS str. 27/2,4a,5 DÚ, zápis do sešitu (sčítání a odčítání do 14), sešity mám u sebe

PRV – zápis do sešitu – PTÁCI, sešity mám u sebe

13.11.

             PTÁCI

-peří

– zobák

– 2 nohy, 2 křídla

– létají

– mláďata z vajíček


Pátek 10.11.2023

ČJ – uč. str. 26/5 ústně, 26/6 + zápis do sešitu, Písanka str. 22 dokončit za DÚ

M – PS str. 24/4a – do sešitu (poslala jsem), počítání příkladů na rychlost a přesnost (některé mám ještě u sebe – nalepím v pondělí do sešitu)

PRV – uč. str. 12/SAVCI, PTÁCI, uč. str. 13 – stavba těla savců a ptáků, zápis do sešitu

10.11.

          PTÁCI

nakreslit obrázek ptáčka


Čtvrtek 9.11.2023

ČJ – Písanka str. 21

M – PS str. 24/4b – zápis do sešitu

Divadlo – Zimní příhody včelích medvídků


ZÍTRA DIVADLO!!! TV NEBUDE!


Středa 8.11.2023

ČJ – uč. str. 23/3 ústně, uč. str. 24/ obě poučky, 24/1 + zápis učiva do sešitu, diktát písmen – písanka str. 19 ( k, h, f, b, d, t, l, ď ) – písanky mám u sebe

M – PS str. 25/5, zápis do sešitu (sčítání a odčítání do 13) – sešity mám u sebe

AJ – Halloween – slovní zásoba (ghost, cowboy, monster, witch, ballerina, pirate) – obrázky postav do sešitu

Knock Knock, Trick Or Treat? | Halloween Song | Super Simple Songs – YouTube


Úterý 7.11.2023

ČJ – uč. str. 23/říkanka,1 do sešitu (přepis vět z učebnice), 23/2 ústně, Písanka str. 19 (kromě diktátu písmen)

M – PS str. 25/1,3, PS str. 26/3,2,4 (kdo nemá str. 26, dokončí za DÚ)


Pondělí 6.11.2023

ČJ – řazení slov podle abecedy (z M PS str. 22/2), zápis do prvouky – opis z tabule (savci)

M – PS str. 22/2, PS str. 24/1,3, oprava písemné práce + vyhodnocení

PRV – uč. str. 12 (savci), zápis do sešitu (SAVCI)


Pátek 3.11.2023

ČJ – Druhy vět – věta oznamovací – doplnění zápisu (středa 1.11.) + práce s textem (datel černý 2.11.), uč. str. 21/3, DÚ naučit číst uč. str. 22/1, některé písanky mám u sebe

M – Kontrolní práce (+,- do 20 a +,- do 11 s přechodem přes základ 10), PS str. 25/2a,b, skládání obrázků – +,- do 20 (samostatná práce), sešity mám u sebe

PRV – uč. str. 12 + pracovní listy (značky z kalendáře přírody, savci-ptáci), sešity mám u sebe


Čtvrtek 2.11.2023

ČJ – Písanka str. 18 + přepis textu do sešitu (Datel černý)

M – PS str. 23/2, 24/2, 26/1, DÚ 24/5,6 a 25/4,6


Středa 1.11.2023

ČJ – nové učivo – druhy vět (věta oznamovací) – práce s textem v sešitě…

M – PS str. 23/1,4,6,7 (cv.2 doděláme zítra), PS str. 26/1

AJ – Halloween 


Úterý 31.10.2023

ČJ – Skládání slov podle abecedy (veverka, hajný, dub, kuna, stopa), opis vět z tabule + čtení psacího písma

úterý 31. října 2023

dub, hajný, kuna, stopa, veverka

Veverka obecná

Má zrzavou, černou a někdy hnědou srst.

Zadní nohy má mnohem delší než přední.

Pohybuje se dlouhými poskoky. 

M – PS str. 22 celá, 23/3,5 (kdo nestihl, DÚ)

AJ bez sešituHalloween (pracovní listy mám u sebe – zítra nalepíme do sešitu)


Pondělí 30.10.2023 (omlouvám se za zpoždění)

ČJ řazení slov podle abecedy do sešitu 14/8b (rajče, řepa, pórek, salát, okurka), Písanka str. 16,17 dokončit za DÚ, hlasité čtení z čítanky (čítanky máme ve škole)

M –PS str. 78/3, 79/1,2, 3,4 DÚ do pátku 3.11.

PRV – 28. říjen (sešity mám u sebe ke kontrole)


Úterý 24.10., středa 25.10.2023

ČJ – uč. str. 19/2 – jen druhá říkanka – ústně, uč. str. 21/1ústně,2 do sešitu (stačí 3 věty), DÚ ČÍST ČÍTANKA str. 82-84 DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY + prosím o obalení čítanky

M – PS vše po stranu 21 (včetně) – DÚ str. 21 – kdo nestihl ve škole

HV – Bedřich Smetana

AJ – bude až příští týden – téma Halloween (2 hodiny)


Pondělí 23.10.2023

ČJ – uč. str. 14/6 + zápis do sešitu, Písanka str. 10, 14 a 15 za DÚ

23. října

14/6

+ napsat 4 seřazená slova podle abecedy

M – PS str. 19/3, pokračování počítání na str. 21, písemná práce – sčítání a odčítání na číselné ose

PRV – pracovní listy – podzim (pracovní listy i sešity mám u sebe)


Pátek 20.10.2023

ČJ – uč. str. 19/1 ústně, uč. str. 20/5 ústně, DÚ PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři z 1. třídy – str. 40 celá, hlasité čtení

M – PS str. 18/5,6, PS str. 19/1, PS str. 20/1,2

PRV + ČJ – uč. ČJ str. 15/4 (na pracovní list – mám u sebe)


Čtvrtek 19.10.2023

ČJ – uč. str. 15/3a kluci + zápis do sešitu (chlapci ve třídě – Dmitro, David, Bert, Jiří, Marek, Štěpán, Filip, Šimon, Maksym, Matyas, Maxim), procvičujeme – den, datum, rok (ČTVRTEK 19. října 2023, 19.10.)

19. října 

15/3a

Bert, David,…

M – sčítání a odčítání na číselné ose (sešity mám u sebe), PS str. 19/2,4, DÚ PS str. 20/3 a + b (muchomůrku nakresli na papír)


Středa 18.10.2023

ČJ – uč. str. 15/3a do sešitu (dívky ve třídě – Marie, Eliška, Klaudie, Lucie, Soňa, Viktorie, Pavlína, Kristýna), procvičujeme – den, datum, rok (např. STŘEDA 18. října 2023, 18.10.), abeceda zpaměti – trénujeme, Písanka str. 13 celá 

18. října

Složitější řazení slov

15/3a

Eliška,….

M – PS str. 16/7 diktát (10-3, 10-6,10-2,10-10,…), PS str. 17 dokončení celé strany

AJ –Školní potřeby, barvy (chair, crayon, ruler, notebook, pen, pencil, book, rubber, bag, pencil case) + věty: The pen is red. The pencil is yellow. atd., vazba: What´s your name? I am…., čísla 0 – 20


Úterý 17.10.2023

ČJ – Řazení jmen podle abecedy – do sešitu (Křemílek, Vochomůrka, Filipka, Burdych), Písanka str. 12 celá, čtení na známky – uč. str. 9/1

M – PS str. 16 (vše kromě cv. 7 – diktát), DÚ PS str. 17/2


Pondělí 16.10.2023

ČJ – OSLOVENÍ, POZDRAV – uč. str. 9/1, uč. str. 10/2, zápis do sešitu – velká psací písmena z uč. str. 12, stále procvičujeme: den, datum, rok (např. pondělí 16. října 2023, 16.10.)

M – PS str. 15 dokončení (15/9, 7 DÚ)

PRV – uč. str. 11 čtení + zápis do sešitu, sešity mám u sebe


Pátek 13.10.2023

ČJ (dnes nebyl) – DÚ uč. str. 9/1 naučit číst, poslech pohádky (uč. str. 10/3)

ÚKOL NA VÍKEND – poslechni si pohádku a pokus se ji vyprávět…

M – PS str. 14/4, 21/1, zápis v sešitě

AJ (místo středy) – Vazba: What´s your name? My name is…, čísla 1-20, školní potřeby – opakování (pracovní list v sešitě)

PRV – Téma: PODZIM, uč. str. 10 a 11 (značky + povídání o obrázku)


Čtvrtek 12.10.2023

ČJ – uč. str. 13/2 + zápis do sešitu – řazení slov podle abecedy, abeceda – malá psací písmena, 16/9, diktát doposud probraných písmen z písanky na známky – Písanka str. 11 (dokončení strany) 

M – PS str. 14 (vše kromě cvičení 4 – nedělat), PS str. 21/1 (4 sloupečky)

AJ – sešity Aj mám stále u sebe


Středa 11.10.2023

ČJ – abeceda, řazení slov podle abecedy – uč. str. 13/3 do sešitu

M – Diktát 10 příkladů (10-5,10-6,10-8,…), Odčítání do 11 (práce pouze v sešitě)

AJ – dnes nebyla (budeme mít zítra – sešity mám u sebe)

VV – drak, temperová barva


Úterý 10.10.2023

ČJ – abeceda – správné čtení podle učebnice (kdo už umí, učí se abecedu zpaměti), řazení písmen podle abecedy (pracovní list v sešitě– uč. str. 12/2), Písanka str. 11 (8 řádků), NOVÉ UČIVO – ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY – uč. str. 13/1 + zápis do sešitu

M – Diktát 10 příkladů (např.: 10-7, 10-4,10-6,…), NOVÉ UČIVO – Odčítání do 11 s přechodem přes desítku- PS str. 17/1

HV – rytmická cvičení, zpěv písní, hudební pohádka + hudební nástroje (Ilja Hurník – Nekonečná pohádka)

Příběhy jedné kapely – Nekonečná pohádka – YouTube


Pondělí 9.10.2023

ČJ – Zápis do sešitu (malá tiskací písmena – podle uč. str. 12), uč. str.12/3 (pracovní list v sešitě), Písanka str. 9 celá (kdo nestihl- dokončit za DÚ)

9.10.

Abeceda 

a,b,c,č,…

M – Sčítání do 13 (zápis do sešitu), PS str. 18/4

PRV – Dokončení pracovního listu – Jsem školák (pracovní list i sešit mám u sebe)


Pátek 6.10.2023

ČJ – Abeceda (správné čtení abecedy podle uč. str.12/1 + kdo už správně přečte, může se začít učit zpaměti), zápis do sešitu – nácvik psaní VELKÝCH PSACÍCH PÍSMEN – podle uč. str. 12/1, DÚ pouze pro děti, které byly ve škole + ČTENÍ (cokoliv)

6.10.

      Abeceda

A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, 

H, CH, I, J, K, L, M, N,

Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T,

Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž

M – Sčítání do 12 s rozkladem (počítání příkladů do sešitu), PS str. 18/1,2,3,4 (pouze 1. sloupeček – zbytek dokončíme příští týden)

PRV – Pracovní list JSEM ŠKOLÁK (dokončíme v pondělí), sešity i pracovní list mám u sebe

PRČ – Trénujeme zavazování bot (CÍL: zavážu si sám/a do konce října boty :o) )


Čtvrtek 5.10.2023

ČJ – uč. str. 13/4 stále procvičujeme (před, za, mezi), Písanka str. 8 celá, abeceda – trénovat čtení celé abecedy

M – Dopočítávání do 10 (4 a kolik je 10…), Sčítání do 11 (sešit), PS str. 17/4,6, PS str. 14/2 a 16/2


Středa 4.10.2023

ČJ – pracovní list v sešitě – uč. str.13/4 (pojmy před, za), diktát písmen v Písance str. 7 – bez opory (f,k,h,b,e,l,i,u), čtení, procvičování abecedy, dnů v týdnu, měsíců v roce, datum

M – Dnes bez PS, Práce v sešitěprocvičování dopočítávání do 10 (2x diktát), příklady + rozklad čísel

AJ – Čísla 1-20 do sešitu, otázka/odpověď: What´s your name? I am…(poslech)

VV – bota


Úterý 3.10.2023

ČJUčíme se říct celou abecedu (podle tabulky uč. str. 12), uč. str. 13/4 ústně, Písanka str. 7 (8 řádků) – některé písanky mám u sebe, zápis do sešitu ČJ – malá psací písmena (ne tiskací), DÚ sešit ČJ – korálky

3.10.

        Abeceda 

a, b, c, č, d, ď, e, f, g,

h, ch, i, j, k, l, m, n,

ň, o, p, q, r, ř, s, š, t,

ť, u, v, w, x, y, z, ž

M – Práce v sešitě (bez PS)


Pondělí 2.10.2023

ČJ – uč.str.12/1 + poučka, zápis do sešitu, dokončení písanky str. 6 (Písanky mám u sebe)

2.10.

Abeceda

A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,

H,CH,I,J,K,L,M,N,

Ň,O,P,Q,R,Ř,S,Š,T,

Ť,U,V,W,X,Y,Z,Ž

M – PS str. 13/3,4

PRV – Zápis do sešitu Téma: Domov, bydliště, dům


Pátek 29.9.2023

ČJ – uč. str. 11/říkanka+1,2 ústně, DÚ PÍSANKA str. 6 (7 řádků) – zbytek doděláme v pondělí

M – PS str. 13/1,2 + počítání na dvacítkovém počítadle

PRV – Téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, uč. str. 9 + zápis do sešitu


Středa 27.9.2023

ČJ – Diktát písmen na známky (bez opory tabulek-zpaměti), uč. str. 11/3, dopravní prostředky – říkanky (youtube), DÚ PS ke Slabikáři str. 38 celá

Dopravní prostředky a jejich zvuky – říkanky – pro děti – 1./3 část – YouTube

Dopravní prostředky a jejich zvuky – říkanky – pro děti – 2./3 část – YouTube

M – PS str. 12 celá, PS str. 13/5 

AJ – Dopravní prostředky, barvy (train, plane, car, scooter, bike) + tvoření vět: The train is black and brown… pokyny ve třídě, vazba: How are you? I am fine, thank you.

VV – Dopravní prostředky (černý fix, vodové barvy)


Úterý 26.9.2023

ČJ – Uč. str. 8/1,2,3,4, Písanka str. 5 dokončení (diktát dosud nacvičených písmen z písanky 1: l, e, b, h, k, f)

M – zápis do sešitu matematiky, PS str. 11 celá (poslední dva příklady na straně DÚ)

26.9.

Sčítání do 11

11+0=11                    0+11=11

10+1=11                    1+10=11

9+2=11                       2+9=11

8+3=11                       3+8=11

7+4=11                       4+7=11

6+5=11                       5+6=11


Pondělí 25.9.2023

ČJ – Vyprávění pohádek (O řepě, Hrnečku, vař!), uč. str. 9/8 do sešitu, DÚ Písanka str. 5 (7 řádků)

M – Vyvození sčítání do 11 – PS str. 12/3

PRV – Semafory, správné přecházení přes silnici – zápis do sešitu PRV + hledej semafory v uč. str. 8 a 9


Pátek 22.9.2023

ČJ – uč. str. 9/5,6 do sešitu, uč. str. 9/7 ústně + poučky

M – +,- do 20 (do sešitu – sešity mám u sebe ke kontrole), PS str. 10 postupné dokončování

PRV – uč. str. 8 + zápis do sešitu


Čtvrtek 21.9.2023

ČJ – uč. str. 7/1 (čtení vět, správné pořadí vět, přepis vět do sešitu – 1b)

M – Opis příkladů do sešitu z tabule (odčítání do 10), pokračování počítání v PS na str. 10 

TV – hod míčkem


Středa 20.9.2023

ČJ – uč. str. 7/3 přepis slov do sešitu

M – Geometrické útvary v praxi, PS1 str. 78/1,2

AJ – Procvičování probraného učiva (barvy, čísla, hračky, dopravní prostředky, pokyny, pozdravy, ….), How are you? I am fine, thank you.


Úterý 19.9.2023

ČJ – uč. str. 7/2 do sešitu, Písanka str. 4 (dokončit za DÚ) + jméno a příjmení na známky

M – PS str. 9/ dokončení celé strany


Pondělí 18.9.2023

ČJ – uč. str. 6/ 5 ústně, Písanka str. 4 – opis 7 řádků h, k (čtení textu + odpovědi na otázky doděláme zítra)

M – PS str. 9/1 a,b,c,d DÚ

PRV – O přestávce – uč. str. 6, ústně odpovědi na otázky str. 7/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,23,25 + zápis do sešitu (DÚ na pátek – nakresli pod zápis obrázek na téma PŘESTÁVKA)

TV- skok do písku


Čtvrtek 14.9.2023 a pátek 15.9.2023

ČJ – Téma: Věta, slovo, slabika, hláska/písmeno (rozlišení), procvičování tvarů písmen – velká tiskací písmena, velká psací písmena,… (dnes jsme pracovali s mazací tabulkou), vlastní jména – uč. str. 7/1 ústně, uč. str. 6/3,4 

M – PS str. 8 celá

TV – běh

PRČ – plastelína (jméno + příjmení – tiskací, psací písmo)

PRV – Jsem školák – procházka po škole, sešity PRV mám u sebe


Středa 13.9.2023

ČJ – uč.str.5/2ústně nahoře, PS str. 5/1 dole ústně, DÚ – sešit ČJ

M – opis příkladů z tabule do sešitu (sčítání do 10)

AJ – představování se, pozdravy, poděkování, barvy, čísla, vazba: How are you? I am fine, thank you. SEŠITY MÁM U SEBE


Úterý 12.9.2023

ČJ – uč. str. 5/1 nahoře – ústně, uč. str. 5/2 dole ústně, Písanka str. 3 celá strana

M – Tvoření slovních úloh – PS str. 7/1,3


Pondělí 11.9.2023

ČJ – Písmena tiskací a psací, věty, slova a slabiky – procvičování (bez učebnice), Písanka str. 2 dokončení celé strany (PÍSANKY MÁM U SEBE), čtení v učebnici prvouky a v písance

M – PS str. 6 dokončení, PS str. 7/2,4,5 (cvičení 1 a 3 doděláme v úterý)

PRV – uč. str. 4 a 5 (povídání si o škole, pravidla, čtení), DÚ nakresli jakýkoliv obrázek do sešitu PRV na téma škola (na pátek 15.9.)


Pátek 8.9.2023

ČJ – uč. str. 4 /Do školy + a-e (projít pouze ústně)

M – Tvoření slovních úloh PS str. 5/1, PS str. 6/2,3,4 (ostatní cvičení na stránce doděláme v pondělí)

PRV – Téma: Jsem školák + zápis v sešitě


Čtvrtek 7.9.2023

ČJ – uč. str.4/ seznámení s Agátou + a,b,c,d, Písanka str. 2/pouze l (lev), čtení v PS ke Slabikáři (mám ve škole)

M – PS str. 4/2,3,4, PS str. 5/2,3,4,5 (cvičení 1 uděláme zítra)

TV – skok do dálky


Středa 6.9.2023

ČJ – učebnice ČJ – obalit (do učebnice nepsat – žáci poučeni), Písanka 1. dílobalit, sešit ČJ mám obalený ve třídě z minulého roku, PS ke Slabikáři z 1. třídy mám obalený ve třídě, ČÍTANKY mám zatím ve třídě (budeme používat později) – obalíme později

M – učebnici nemáme, PS 1. díl – obalit (žáci do PS píší tužkou), sešit Mobalit

AJ – sešit AJ z minulého školního roku

PRV – dám zítra – obalit (učebnice + malý sešit)

Děkuji