Vážení rodiče, dnes po poledni jsme obdrželi informaci o tom, že výuka i v našem kraji pro první stupeň bude zahájena v pondělí 12. 4. 2021. Přinášíme Vám rozpis rotační výuky pro jednotlivé třídy v následujících týdnech:

Příští týden (12. 4. – 16. 4. 2021) se prezenční výuka uskuteční ve třídách 1. B; 2. B; 3. B; 4. ročník a 5. B.

Následující týden (19. 4. – 23. 4. 2021) se prezenční výuka uskuteční ve třídách 1. A; 2. A; 3. A a 5. A.

Rozložení tříd do jednotlivých týdnů jsme stanovili na základě organizačních potřeb školy (např. zabezpečení výuky ve třídách, kde třídní učitelé mají rovněž děti na prvním stupni ZŠ, zabezpečení skupin ve školní družině atd.).
Veškeré podrobnější informace obdržíte během zítřejšího dopoledne v elektronické žákovské knížce nebo na webových stránkách školy.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví  Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor​