V pátek 10. 5. navštívily třídy 4.A a 4.B dopravní hřiště v Otrokovicích. Po příjezdu si žáci připomněli pravidla chování v silničním provozu, poté si s paní Dolinovou prošli celý areál dopravního hřiště. Následně jim byly přiděleny dopravní prostředky – šlapací auta, kola a koloběžky, jiní se zase procházeli po vyznačených chodnících jako chodci. Žáci si tak mohli vyzkoušet hned několik dopravních situací, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Pokud došlo k porušení pravidel silničního provozu, řidič či chodec byl na přestupek ihned upozorněn. Počasí nám přálo a žáci vzpomínají na příjemně strávené dopoledne.

Alena Polášková