21. květen byl pro naše předškoláky velkým dnem. Budoucí prvňáčci šli na návštěvu do místní základní školy. Viděli, jak probíhá výuka českého jazyka v první třídě, společně se zapojili při práci u interaktivní tabule, o přestávce pozdravili své starší kamarády, prohlédli si školní družinu, jídelnu i tělocvičnu. Po prázdninách tak mohou jít do prostředí, které pro ně nebude úplně neznámé (viz fotogalerie).