Úterý 16. dubna 2024 bude navždy zapsáno do historie naší školy. V tento den nás navštívil prezident České republiky Petr Pavel v doprovodu hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše. Pan prezident si prohlédl přízemí školy, novou přístavbu nad jídelnou a podíval se také do dvou tříd prvního stupně. Poté následovala beseda se všemi žáky, pedagogy a hosty v tělocvičně. Po krátkém úvodním slovu pana hejtmana pokládali žáci, tedy vybraní zástupci jednotlivých ročníků, panu prezidentovi otázky, které si připravili na třídnických hodinách. Na závěr besedy se pan prezident vyfotil s celým učitelským sborem a podepsal se do kroniky obce a na pamětní list školy. Pro všechny přítomné bylo setkání s panem prezidentem nezapomenutelným zážitkem.

Fotografie z návštěvy pana prezidenta naleznete zde.

Mgr. Libuše Kračinová