Policie ČR navštívila v říjnových dnech 5. ročník s besedou o možných nebezpečích na internetu. Policista seznámil žáky se zásadami bezpečného chování, zmínil modelové příklady zneužití důvěry dětí a uvedl možnosti, kde hledat v případě potřeby pomoc, viz fotogalerie.

L. Kračinová, školní metodik prevence