Dne 10. 3. přednášel v 7. ročníku na výše uvedené téma pan Plaček, okresní metodik prevence . Závislostní chování na internetu, sociálních sítích , hrách může být v některých rodinách aktuální problém, se kterým si neví rady. Proto zde doporučuji kontakt, kde můžete anonymně a zdarma hledat pomoc: Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji | Společnost Podané ruce (podaneruce.cz)

Mgr. Libuše Kračinová, školní metodik prevence