Dne 7. 11. přednášel kurátor OSPOD, pan Plášek,  v 7. ročníku na výše uvedené téma. Beseda byla poutavá, pan Plášek hovořil o alkoholu, jeho historii, nebezpečích v jeho požívání, porovnával rizika množství požití u jednotlivých druhů alkoholu. Uváděl mnoho případů z praxe ze zlínského regionu a především dopad na zdraví člověka a jeho právní odpovědnost.

L. Kračinová, školní metodik prevence