Pod tímto názvem jsme uspořádali v 8. ročníku preventivní přednášku, kterou vedl kurátor OSPOD Zlín, pan Plášek. Společně jsme diskutovali o zdravotních rizicích při užívání alkoholu, o právních a společenských důsledcích při konzumaci alkoholu do 18 let i v dospělosti. Mnohé informace byly pro nás nové a vedly k zamyšlení.

L. Kračinová, školní metodik prevence