V průběhu měsíce října žáci 6. ročníku pracovali na svých vztazích v kolektivu prostřednictvím programu Noc ve škole, při němž strávili nezapomenutelné chvíle se svými spolužáky a třídními učitelkami při hrách a dalších společných aktivitách. Celá noc se nesla v duchu hesla „Jsme na jedné lodi“. Viz fotogalerie.

 

L. Kračinová, M. Mrázková