Realizací preventivního programu Nový spolužák se snažíme nově příchozím žákům usnadnit přestup na naši školu. Proto jsme také v uplynulých dnech uskutečnili tento program ve II. B a IV. A. Doufáme, že nové žákyně prostřednictvím her rychleji poznaly své spolužáky, snáze si zapamatovaly jejich jména, něco se o nich dozvěděly (třeba to, co mají společné, oblíbená zvířata, jídlo aj.) a stejně tak se celá třída dozvěděla něco o nové kamarádce. Mgr. Libuše Kračinová