Níže naleznete informace o fungování určených škol, které vykonávají péči o děti ve věku od 3 do 10 let, v současné situaci jde o žáky I. stupně základní školy, kteří díky opatřením nemohou chodit do školy a rodiče nebo zákonní zástupci na ně mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zároveň však musí být zajištěno fungování 1. a 2. ročníků základních škol a mateřských škol.

Krizové opatření vlády ČR i opatření hejtmana vymezuje skupiny, které mohou této péče využít, zdůrazňuji níže uvedené:

  1. pedagogické nebo nepedagogické pracovníky mateřské školy,
  2. zaměstnance školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  3. zaměstnance zařízení školního stravování,

Vzhledem k tomu, že se na zaměstnance Vámi zřizovaných škol a školských zařízení vztahuje možnost využít této péče, níže uvádím kontakt na určenou školu za ORP Zlín, Základní škola Zlín, Okružní 4685, Zlín (16. ZŠ).

V případě potřeby lze ale využít jakoukoliv určenou školu v kraji, vzhledem k tomu, že velkou roli hraje dojezdová vzdálenost, výpis všech škol je uveden v opatření hejtmana.

Tímto Vás žádám o předání informace všem ředitelům základních a mateřských škol ve Vaší obci, následná komunikace mezi určenou školou a rodiči, zákonnými zástupci probíhá individuálně.

 

Pro případ využití určené školy v ORP Zlín je nezbytné zaslat uvedené informace na kontaktní email.

  • Jméno, příjmení, datum narození dítěte a tel. kontakt na zákonného zástupce dítěte

Kontakty na školu:

Základní škola Zlín, Okružní 4685, Zlín
(16. ZŠ)

Mgr. Rejzková Ivana

ředitelka

606 752 276, 733 502 005 

577 112 363

rejzkova.ivana@zsokruzni.zlinedu.cz

 

Zařízení IZO Doba provozu Rozsah péče
Základní škola Zlín, Okružní 4685, Zlín (16. ZŠ) 600114015 pondělí – pátek 06:00-18:00

 

 

Přeji hezký den

Jan Machula

vedoucí odd. krizového řízení a obrany
Magistrát města Zlína
ul. L. Váchy 602
760 01 Zlín-Prštné
tel. + 420 577 630 612
mob. + 420 604 220 249