Dne 17.10. žáci 8. a 9. ročníků navštívili divadelní představení v anglickém jazyce Peter Black na Malé scéně ve Zlíně. Akce se vydařila, chválíme maše žáky. Věříme, že představení pro ně bylo přínosné.

Mgr. K. Kozubíková, vyučující anglického jazyka