Děkujeme těmto maminkám za sponzorské dary – paní Šretrové za didaktické pomůcky a hračky a paní Mikšánkové za Ladův malovaný betlém.