Vážení rodiče, milí žáci;

děkujeme Vám za aktivní spolupráci a pozitivní přístup ve školním roce 2023/2024. Žákům děkujeme za jejich aktivitu, snahu a píli související s přípravou na výuku a plněním si školních povinností. Rodičům děkujeme za velmi dobrou spolupráci a vstřícný přístup. Velké poděkování patří pedagogickým pracovníkům za kvalitní přípravu a realizaci výchovně vzdělávacího procesu ve škole i mimo školu.  Nesmíme zapomenout poděkovat nepedagogickým pracovníkům školy, bez kterých by škola nemohla fungovat a fungovala velmi dobře. Velmi oceňujeme aktivní a vstřícný přístup zřizovatele, díky kterému i v letošním roce docházelo a během letních prázdnin dochází k průběžné modernizaci školy.

Jménem všech zaměstnanců školy přejeme všem našim žákům krásné prázdniny plné zajímavých a inspirativních prožitků, a Vám rodičům příjemnou, klidnou a pohodovou letní dovolenou.

Těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2024/2025.

Za pracovníky školy Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor