Zveme všechny rodiče a jejich děti na „Podzimní tvořivé odpoledne“, které se bude konat v úterý 15. října od 15 hodin ve II. třídě. Budete potřebovat 2 vysušené smrkové šišky, 2 vlašské ořechy vcelku ve skořápce a k lepení 2 tyčinky do malé tavné pistole. Tak jako každoročně si můžete přinést dýně a další přírodní materiál na vaše individuální tvoření. Protože kapacita třídy je malá, prosíme  rodiče, aby na tuto akci přišli jen s dětmi, které navštěvují naši MŠ. Těší se na vás vaše paní učitelky.