Den dětí oslavili s dětmi z mateřské školky, prvňáčky a druháky naši deváťáci. Po své nejmladší spolužáky si připravili Pohádkový les s několika stanovišti, na kterých děti musely plnit někdy lehké, někdy těžší úkoly. Odměnou byla dětem drobná sladkost. Všem dětem přejeme k Mezinárodnímu dni dětí zdraví, radost a léto plné sluníčka!

L. Kračinová, M. Mrázková