V pátek 31. května děti oslavily svůj svátek návštěvou Pohádkového lesa, který pro ně připravili žáci devátého ročníku pod dohledem svých třídních učitelů. V areálu školní zahrady, obecního hřiště i výletiště tak naši Zajíčci a Veverky za doprovodu pohádkového Shreka mohli soutěžit v jízdě na koloběžce či odrážedle, v házení míčem a šiškou na cíl, ve skákání v pytlích a dalších pohybových aktivitách. Děkujeme deváťákům za uspořádání této akce pro děti (viz fotogalerie).