Děkujeme žákům devátého ročníku a jejich třídnímu učiteli panu Fryštackému za pěkně připravený Pohádkový les. V úterý 8. června se tak v Háji mohly naše děti potkat s vílami, čarodějnicemi, loupežníky, piráty a dalšími pohádkovými nebo filmovými postavami. Plnily různé úkoly a na konci pohádkové cesty je čekala sladká odměna. Tento den si všechny děti pořádně užily a vrátily se do školky plné zážitků. Fotky z akce jsou uloženy ve fotogalerii ZŠ. Zde je krátké video: