Ve dnech 6. a 7. února navštívil naši školu příslušník Policie ČR. V rámci prevence rizikového chování hovořil se žáky v jednotlivých ročnících o různých tématech: ve druhém ročníku se konala beseda pod názvem Policista je náš kamarád, v pátém ročníku (Ne)bezpečný internet a v osmém ročníku pak Trestná odpovědnost mládeže a páchaná na mládeži. Věříme, že setkání s policistou bylo pro žáky přínosné, viz fotogalerie.

Mgr. Libuše Kračinová, školní metodik prevence