Dne 7. října měl druhý ročník vzácnou návštěvu. Přišel k nim do třídy skutečný policista. Během hodinové besedy si s dětmi povídal o svém povolání, pracovních pomůckách (bohužel pistoli s sebou neměl, ale pouta ano), o bezpečnosti v silničním provozu atd., viz fotogalerie.

L. Kračinová, školní metodik prevence