Vážení rodiče, ve čtvrtek 28. 1. 2021 měli žáci naší školy obdržet výpis vysvědčení. Obdrží jej pouze žáci prvních a druhých ročníků, kteří se v současné době vzdělávají ve škole. Ostatní žáci se vzdělávají z domova při on-line výuce, a proto obdrží výpis vysvědčení od svého třídního učitele ihned po návratu do školy. Se svým třídním učitelem žáci první pololetí rozeberou v rámci třídnické hodiny, která proběhne on-line ve čtvrtek (žáci ji mají vyznačenou v rozvrhu hodin a ví o ni od svého třídního učitele). Po třídnické hodině již výuka ve čtvrtek nepokračuje (žáci končí nejpozději v 11:55 hodin). Pokud si chcete známky svého dítěte prohlédnout v systému „Bakaláři“, níže naleznete stručný a jednoduchý návod, jak se ke známkám Vašich dětí dostat. Pro Vás je klíčová první stránka dokumentu, protože jsme žáky hodnotili ve všech předmětech známkou. Stejný dokument bude vyvěšen i na internetových stránkách školy.

Přejeme Vám pěkný den a pevné zdraví.
Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor