www.poradnazl.cz
– Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, tel: 575 570 491 – pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami aj.

www.skola-spc.cz
– Speciálně pedagogické centrum ve Zlíně – Středová ul., tel.: 577 241 256
pro děti s tělesným zdravotním znevýhodněním

www.ddskolyzlin.cz
– Speciálně pedagogické centrum ve Zlíně – Mostní, tel.: 577 210 054
pro děti se zrakovým zdravotním znevýhodněním

www.val-mez.cz
– Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené a vady řeči Zlín Příluky, tel.: 577 221 048

www.svpdomek.cz
– Středisko je školské poradenské zařízení poskytující preventivně výchovnou péči dětem a mládeži od 3 let do ukončení přípravy na povolání (max. do 26 let). Česká ul. 4789, 760 05 Zlín, tel.: 773 481 332

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi
– Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.