Vážení rodiče, zveme Vás na přesunutou „Vánoční akademii“, která se uskuteční v úterý 31. 1. 2023 od 16:15 hodin v tělocvičně Základní školy v Mysločovicích.

V den konání akademie bude upravený rozvrh hodin. Všichni žáci budou ve škole do ukončení přípravy na Vánoční akademii (přibližně do 11 hodin). Po ukončení všech vystoupení v rámci dopolední generálky výuka končí. Žáci odchází na oběd. Zpátky ve škole budou všichni žáci nejpozději v 15 hodin, pokud třídní učitel nestanoví jinak. V případě dohody žáků s třídním učitelem mohou zůstat žáci ve škole pod podmínkou, že nad nimi třídní učitel bude vykonávat po celou dobu dohled. Školní družina funguje bez omezení v běžném režimu. Výuka ZUŠ Malenovice tento den odpadá.

Na Vaši účast se těší žáci a zaměstnanci základní školy.

 

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor