Ve čtvrtek 19. října 2023 se žáci 6. ročníku vydali do pravěku. Jeli autobusem do Předmostí u Přerova, kde na ně čekal tzv. Čtvrtek s mamutím programem. Zde se žáci zábavnou formou seznámili s archeologickými výzkumy v Přerově – Předmostí. Zastavili se u bludného balvanu, který označoval pohřebiště pravěkých lidí. Také zhlédli odkryté nálezy mamutích kostí a vyzkoušeli si složení kostry mamuta. Navštívili rovněž Malé školní muzeum při ZŠ J. A. Komenského, kde se seznámili s každodenním životem pravěkých lovců.

Na závěr děti viděly přerovského mamutíka Toma, který se nachází na Čekyňském kopci.

Exkurze splnila svůj účel, děti si vyzkoušely v praxi své znalosti z dějepisu. Paní průvodkyně je velmi pochválila.