Ve čtvrtek 11. ledna se uskutečnilo další komunitní setkání v rámci projektu OP JAK. Toto setkání bylo tentokrát zaměřeno na besedu rodičů s odborným lektorem na téma Školní zralost. Ke spolupráci jsme pozvali paní Mgr. Věru Velískovou, která všechny podrobně seznámila s tímto tématem, zodpověděla na dotazy a předala zkušenosti ze své mnohaleté praxe ve školství. V závěru setkání byly rodičům předány informace o průběhu zápisu do 1. třídy místní základní školy.