Oznamujeme, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin přerušen od 17. 7. 2023 do 25. 8. 2023. Provoz MŠ Mysločovice bude znovu zahájen v pondělí 28. 8. 2023.

Poměrná částka školného bude v červenci 154Kč a v srpnu 63Kč.