Oznamujeme, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin přerušen od 18. 7. 2022 do 24. 8. 2022. Provoz MŠ Mysločovice bude znovu zahájen ve čtvrtek 25. 8. 2022.

Poměrná částka školného v červenci bude 345Kč a v srpnu 158Kč.