Ve dnech 23. a 26. dubna navštívil okresní metodik prevence, pan Plaček, naši školu. Se žáky 3. a  8. ročníku rozebíral téma bezpečí na internetu, v 5. ročníku se s dětmi bavil o kouření, jeho nástrahách a nebezpečí. Panu Plačkovi tímto děkujeme a již nyní se těšíme na jeho příští návštěvu.

L. Kračinová, školní metodik prevence