V týdnu od 30. ledna do 2. února navštívili naši školu okresní metodikové prevence pan Plaček a pan Plšek. Ve čtvrtém až šestém ročníku hovořil pan Plaček se žáky během besedy Kouřit či nekouřit? na téma kouření (rizika, škodlivost, finanční stránka), ve čtvrté třídě realizoval program Naše třída k posílení dobrých vztahů mezi žáky. Pan Plšek v šestém ročníku při besedě Kult těla rozebíral se žáky poruchy příjmu potravy a péči o duševní zdraví. Oběma metodikům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

L. Kračinová