Poslední březnové týdny jsme se zaměřili na jarní tradice. Pro naši oblast je typická tradiční obchůzka s májkem na Smrtnou neděli, v některých vzdálenějších částech se loučili se zimou vynášením Moreny – Smrtky. My jsme si připomněli obě tradice. U májíčku jsme zazpívali jarní písničky a netradiční Smrtku jsme vyrobili z pečiva, vynesli za vesnici a utopili v potoce, abychom konečně přivolali jaro. Čekání na velikonoční svátky všem zpříjemnili i manželé Šimíkovi se svými dětmi, kteří připravili podél cyklostezky naučně-pohybový kvíz se sladkou odměnou pro šikovné luštitele.