V letošním roce jsme se znovu zapojili s dětmi do celoročního projektu „Se Sokolem do života“.  Tento projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR. Zaměřuje se na celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti a sportovní všestrannosti předškolních dětí. Ke cvičení i dalším aktivitám je motivují zvířátka –  kobylka, beruška, veverka, opička a ježek. Své úspěchy si děti mohou zaznamenávat do pracovních sešitů – cvičebních deníků.  Veškeré aktivity spojené s tímto projektem se uskutečňují nejen ve třídách, ale hlavně na čerstvém vzduchu v přírodě.