Naše mateřská škola se v letošním školním roce zapojila do projektu „Se Sokolem do života“ aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Cílem projektu je zdokonalení hrubé motoriky dětí předškolního věku přirozeným každodenním pohybem jak ve třídách, tak ve volné přírodě. Děti jsou ke sportování motivovány zvířátky – sokolíkem, kobylkou, opičkou, ježkem, veverkou a beruškou. Společně se zvířátky děti plní různé úkoly a zdokonalují tím své přirozené pohybové schopnosti (chůze, běh, skoky, házení, chytání). Po zvládnutí úkolu k dané činnosti si děti vylepují samolepky do svých pracovních deníčků. V souvislosti s tímto projektem se nám podařilo využít krátkodobé sněhové nadílky a uspořádat pro děti „Zimní olympiádu“. Chcete-li vidět, jak jsou děti šikovné, nahlédněte do naší fotogalerie.