Ve čtvrtek 28. dubna jsme s dětmi opět zavítali v rámci projektového dne do Kurovického lomu – čekal nás celodenní pobyt s odborným lektorem.  Děti se nejdříve seznámily s prostředím  lomu, který je unikátní přírodní památkou (dříve se zde těžil vápenec). Proběhla skupinová ukázka života včel ve včelíně a pobyt v bio poli včelstva. Během celého dopoledne pak následovalo přímé a praktické pozorování a zkoumání v exteriéru lomu. Lektor připravil pro děti názorné ukázky vzácných druhů hmyzu i obojživelníků (střevlík, pulec, potápník). Děti tak mohly s pomocí zvětšovacích skel prakticky pozorovat vše, co je zajímalo. V celém prostoru pak nahlédly do neživé přírody (vápenec) a seznámily se s životem ptáků (kachny), savců (ovce) a ryb (kapr) v přirozeném prostředí, dále měly možnost vidět různé druhy vzácných vodních i suchozemských rostlin. Pomocí prožitkového učení si všichni prohloubili svůj kladný vztah k přírodě. Děti si tento den pěkně užily včetně opékání špekáčků (více ve fotogalerii).