Dne 27. dubna navštívil 8. ročník  Archeoskanzen Modrá. Během programu byli žáci seznámeni se životem Slovanů v období Velké Moravy. V zemnicích, polozemnicích, ve škole písemnictví, v paláci velmože i ve venkovních prostorech poznávali běžný život našich předků (obstarávání obživy, vzdělání, starost o domácnost, trávení volného času). Žáci tak propojili své teoretické znalosti ze školy s praktickými dovednostmi, které byly pro dobu Velké Moravy charakteristické.

L. Kračinová, M. Mrázková