Ve čtvrtek 16. září proběhl v naší školce Projektový den – environmentální výuka s využitím regionálních zdrojů. Děti se nejdříve seznámily s blízkým prostředím Kurovického lomu, který je také přírodní památkou v unikátní ekologické lokalitě. Pomocí prožitkového učení smyslovým vnímáním pak proběhla apiterapie ve včelíně s ukázkou života včelstev a jejich produktů.  Chůzí v přírodním terénu, zdoláváním překážek a hmatové stezky hornin děti upevnily hrubou motoriku, grafomotoriku si pak procvičily u didaktických naučných tabulí. Prostřednictvím odborného lektora-environmentalisty, ale i samotným poznáváním, pozorováním a bádáním se děti seznámily s různými druhy hmyzu, obojživelníků, plazů, ptáků, rostlin a  hornin a  získaly tak další vědomosti z oblasti ochrany životního prostředí (viz fotogalerie).