V průběhu celého měsíce se děti z naší MŠ v rámci řízených i námětových činnosti seznamovaly s živou přírodou prostřednictvím projektu „Zvířátka – přátelé a pomocníci člověka“ – environmentální vzdělávání. Získávaly vědomosti o sounáležitosti člověka a zvířátek. Přímým pozorováním i kontaktem získávaly znalosti o včelách, hospodářských zvířatech ve venkovských staveních. Do projektu byla zapojena i část rodičů, kteří zprostředkovali exkurze pro pozorování těchto zvířat. Završením byl 9. června projektový den zaměřený na agility a canisterapii. Prostřednictvím odborníka z praxe – canisinstruktora a psovoda záchranáře pan Šťastné a pejsků Aničky, Agnesky a Claudinky děti získaly vědomosti o tom, jak se starat o živého tvora. Seznámily se s konkrétními příklady využití cvičených psů – loveckých, služebních, pracovních. Pomocí prožitkového učení – pohlazení, mazlení a dotyku si děti posílily sebevědomí, odvahu, kamarádské vztahy. Došlo také k upevnění hrubé i jemné motoriky formou sportovních aktivit s pejsky  – agility.  Cílem tohoto dne bylo využití spontánního zájmu dětí o vše živé  a vytváření základů pro pozitivní postoj k přírodě.